The Activity of Local Government in Building a Knowledge-based Economy

Authors

  • Anita Perska Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.23.5

Keywords:

innovations, knowledge-based economy, local government, the Operational Programme Human Capital, public service

Abstract

The article explains the concept of a knowledge-based economy and the role of local government in the process of its construction. It is assumed that the reorientation of an economy takes place in stages and the regions are moving on the path of development from material-intense and labor-intensive growth, through capital-intensive to high-tech knowledge-based growth. A knowledge-based economy is defined as an economy based on the creation, transfer and implementation of knowledge. Support for the new economy, in which knowledge plays a key role, becomes a huge challenge for the government, whose goal is to achieve a high level of development and competitiveness. The article includes a selection of local government units. The purpose of this article is to explain of the concepts of local government and the knowledge-based economy and to identify the activities of local government units in building the knowledge-based economy. The examples of local governments will be analyzed to encourage the creation and spread of knowledge.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biography

Anita Perska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej

Perska, graduate at the Faculty of Management at the Poznań University of Economics (specializing in local and global economy), since 2010 PhD doctoral studies at the same Faculty in the Department of Spatial and Environmental Economics. Her research interests are the management of the public administration, the cooperation of local government units, local and regional socio-economic development, innovation and their role in the modern economy and network economy. She has taught students: management in public administration, local self-government, territorial marketing, innovation and economic development in the spatial management

References

Brezdeń, P., Spallek, W. (2012). Kondycja finansowa samorządu terytorialnego w Polsce jako czynnik stymulujący innowacyjność gospodarki. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 20, 183–197.

Chmielnicki, P. (2005). Świadczenie usług przez samorząd terytorialny w Polsce. Zagadnienia ustrojowo- prawne. Warszawa: Municipium.

Dahlman, C., Andersson, T. (eds.) (2000). Korea and the Knowledge-based Economy. Making the Tran- sition. Information Society. World Bank Institute, OECD.

Domański, R. (2005). Model ewolucyjnego rozwoju miast i regionów. W: F. Kuźnik (red.), Studia regionalne w Polsce. Teoria, polityka, projektowanie. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.

Domański, R., Marciniak, A. (2003). Sieciowe koncepcje gospodarki miast i regionów. Studia KPZK PAN, 113.

Fazlagić, A. (2005). Pomiar niemierzalnego, czyli praca twórcza w perspektywie stu lat tayloryzmu. W: K. Rogoziński (red.), Marketing usług profesjonalnych. Jakość usług profesjonalnych. Materiały konferencyjne. T. 2. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.

Gaczek, W.M. (2005). Innowacyjność jako czynnik podnoszenia konkurencyjności gospodarki regionu. W: W.M. Gaczek (red.), Innowacje w rozwoju regionu. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Knowledge for Development (K4D). (2012). Pozyskano z: http://web.worldbank.org/WBSITE/ EXTER NAL/WBI/WBIPRO-GRAMS//0,,contentMDK:20269026~menuPK:461205~pagePK:64156158~ piPK:64152884~theSitePK:461198,00.html#Knowledge (dostęp 27.10.2012).

Kożuch, B., Kożuch, A. (2011). Usługi publiczne, organizacja i zarządzanie. Kraków: Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Kukliński, A. (red.) (2003). Gospodarka oparta na wiedzy. Perspektywy Banku Światowego. Warszawa: Biuro Banku Światowego w Polsce, Komitet Badań Naukowych.

Markowski, T. (2008). Teoretyczne podstawy rozwoju lokalnego i regionalnego. W: Z. Strzelecki (red.), Gospodarka regionalna i lokalna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Miszczuk, A., Miszczuk, M., Żuk, K. (2007). Gospodarka samorządu terytorialnego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

MRR (2012). Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013. Warszawa.

Nowakowska, A. (2011). Regionalny wymiar procesów innowacji. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

OECD (1996). The Knowledge-Based Economy. Paris.

Pangsy-Kania, S. (2007). Polityka innowacyjna państwa a narodowa strategia konkurencyjnego rozwoju. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Wojciechowski, E. (2012). Zarządzanie publiczne. Warszawa: Difin.

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie (2010). PO KL 2007–2013 dla Jednostek Samorządu Terytorialnego.

Budowa Wielkopolskiego Systemu Innowacji, http://bwsi-wielkopolska.pl/Page.aspx?v=3&se=2&sse= 9&aid=291 (dostęp 12.11.2012)

Drawskie Strony Internetowe, http://www.dsi.net.pl/content/view/5471/101/ (dostęp 12.11.2012)

Portal Innowacji, http://www.pi.gov.pl/Finanse/chapter_94603.asp (dostęp 12.11.2012)

Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie http://www.pupjedrzejow.pl/pl/67522/0/Poddzialanie_6.1.1_3_ kroki_do_zatrudnienia.html (dostęp 12. 11.2012)

Published

2013-10-01

How to Cite

Perska, A. (2013). The Activity of Local Government in Building a Knowledge-based Economy. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 23, 68–80. https://doi.org/10.24917/20801653.23.5