Assessment of the possibilities of using discriminatory methods in examining the financial position of enterprises

Authors

  • Rafał Pitera Kancelaria Usług Finansowo-Księgowych „Doradca”, Rzeszów, Polska

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.28.11

Keywords:

analiza finansowa, kondycja finansowa, metody dyskryminacyjne, przedsiębiorstwo, sprawozdanie finansowe, upadłość, zarządzanie finansami

Abstract

The article treats about the analysis and assessment of the financial condition of enterprises. Eight discriminatory methods were verified in terms of their predictive efficacy data from a sample of 50 companies from the period of 3 years of activity, which recently showed a net loss for the business. In accordance with the principle of objectivity, of the sample included companies from various industries, profile, action and different sizes of owned assets and reported turnover during the period. The results presented in order of predictive credibility and discriminatory methods tested are the most commonly used by researchers associated with the field of financial analysis. The results were confronted with a synthetic method classifying analyzed data against market competition. The value of the discriminatory models are very diverse. Therefore, as a verifier the Points of Banking Risk Assessment Methods proposed by Arthur Hołda were presented. The confrontation of the results obtained with the models and methods of discriminatory banking provides a summary of the article and an assessment of the reliability of the presented models.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Rafał Pitera, Kancelaria Usług Finansowo-Księgowych „Doradca”, Rzeszów, Polska

Rafał Pitera graduated from the Department of Economics and is currently an employee at PLUS BANK SA in Rzeszów. For several years now he is associated with the field of banking. The main areas of his interest include: reporting and financial analysis, examination and the evaluation of the financial position of corporation with banking models and methods of discrimination and the evaluation of the creditworthiness of applicants for credit.

References

Appenzeller, D., Szarzec, K. (2004). Prognozowanie zagrożenia upadłością polskich spółek publicznych. Rynek Terminowy, 1, 124–126.

Ciesielski, P. (2005). Prognozowanie upadłości podmiotów gospodarczych w Polsce. Rachunkowość, 8, 15.

Gajdka, J., Stos, D. (1996). Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstwa. W: R. Borowiecki (red). Restrukturyzacja w procesie przekształceń i rozwoju przedsiębiorstw. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 57.

Gołębiowski, G., Tłaczała A. (2009). Analiza finansowa w teorii i w praktyce. Warszawa: 256.

Hadasik, D. (1998). Upadłość przedsiębiorstw w Polsce i metody jej prognozowania. Zeszyty Naukowe Seria II Prace habilitacyjne, 166.

Hołda, A. (2001). Prognozowanie bankructwa jednostki w warunkach gospodarki polskiej z wykorzystaniem funkcji dyskryminacyjnej ZH. Rachunkowość, 5, 307–308.

Hołda, A. (2002). Ustalanie sytuacji finansowej jednostki z wykorzystaniem mierników syntetycznych – koncepcja wartości średnich. Monitor Rachunkowości i Finansów,1, 42–46.

Kitowski, J. (1997). Rachunkowość i finanse. Przemyśl: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Administracji i Zarządzania.

Kitowski, J. (2011a). Analiza finansowa – bariery dydaktyczne (w świetle krajowej literatury przedmiotu). W: A. Gospodarowicz (red.), Dydaktyka finansów na kierunku finanse i rachunkowość. Materiały Konferencyjne Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 55–63.

Kitowski, J. (2011b). Metodyczne aspekty kryteriów bankowej oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa. W: B. Bernaś, A. Kopiński (red.). Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 41–57.

Korol, T. (2010). Prognozowanie upadłości firm przy wykorzystaniu kursu dolara oraz logiki rozmytej. Przegląd Organizacji,1, 35–38.

Maślanka, T. (2008). Przepływy pieniężne w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw. Warszawa: C.H. Beck.

Mączyńska, E. (1999). Ocena kondycji przedsiębiorstwa (Uproszczone metody). Życie Gospodarcze, 38, 42–45.

Mączyńska, E. (2004). Globalizacja ryzyka a systemy wczesnego ostrzegania. W: D. Appenzeller, Upadłość przedsiębiorstw w Polsce w latach 1990–2003. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.

Mączyńska, E., Zawadzki, M., Podruczna, M. (1995). Agregatowe wskaźniki sytuacji ekonomicznej jako narzędzie kontroli przedsiębiorstw państwowych przez organy założycielskie. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 698, 71–76.

Wierzba, D. (2000). Wczesne wykrywanie przedsiębiorstw zagrożonych upadłością na podstawie analizy wskaźników finansowych – teoria i badania empiryczne. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informacyjnej w Warszawie, 9, 79–104.

Published

2014-01-03

How to Cite

Pitera, R. (2014). Assessment of the possibilities of using discriminatory methods in examining the financial position of enterprises. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 28, 184–199. https://doi.org/10.24917/20801653.28.11