The Role of Services in International Trade; the Example of Singapore

Authors

  • Paulina Szyja Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.311.8

Keywords:

development, environment, export, services

Abstract

Of the three sectors of the economy: industry, services, agriculture, the most important role is played out by services. Their development causes a number of changes, not only economic, but also social. As a result, it influences on the shaping of development framework of each country. The range of services that are exported and their types depend on many factors with demand, supply, or even structural justifications. They influence on the development of the balance of trade, corporate profits, exchange of experiences, development of cooperation, innovation potential, and so on. The aim of the study is to present the role of services in international trade with emphasis on their diversity and the impact of the changes in spatial systems. The test method is based on the analysis of statistical data and case study of Singapore. The considerations allow to point out that in some countries, the development of export services may be dictated by the search for new competitive advantages where there are some barriers (for example territorial or environmental) to devel- opment and attempts to overcome them.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biography

Paulina Szyja, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej

Paulina Szyja, Ph.D., assistant professor at the Department of Economics and Economic Policy, Pedagogical University of Cracow. Scientific interests: sustainable development, international environmental protection,ecological safety, green economy.

References

Alhowaish, A.K. (2014). Does the Service Sector Cause Economic Growth? Empirical Evidence from Saudi Arabia. The Global Studies Journal, 7.

Bank Światowy (2016, 18 grudnia). Pozyskano z http://data.worldbank.org/indicator/NV.SRV.

TETC.ZS; http://data.worldbank.org/indicator/NV.AGR.TOTL.ZS; http://data.worldbank.org/indicator/NV.IND.TOTL.ZS

BLS Information, Glossary (2017, 5 lutego). Pozyskano z https://www.bls.gov/bls/glossary.htm#S

Department of Statistics Singapore (2016, 3 grudnia). Pozyskano z http://www.singstat.gov.sg/docs/default-source/default-documentlibrary/publications/publications_and_papers/international_trade/int-trade2014.pdf (Singapore’s International Trade In Services 2014); http://www.singstat.gov.sg/statistics/latest-data

Economic development (2016, 15 grudnia). Pozyskano z http://www.tianjinecocity.gov.sg/col_economic.htm

ENVIRONMENT CONTROL EQUIPMENT (2017, 5 lutego). Pozyskano z http://2016.export.gov/singapore/doingbusinessinsingapore/leadingindustrysectors/index.asp#P502_42131

EUROSTAT (2008). NACE Rev. 2. Statistical classification of economic activities in the EuropeanCommunity. Pozyskano z http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5902521/KSRA-

-015-EN.PDF

Gara, A. (2016, 14 grudnia). The World’s Largest Banks In 2016: China Keeps Top Three Spots But JPMorgan Rises. Pozyskano z http://www.forbes.com/sites/antoinegara/2016/05/25/

the-worlds-largest-banks-in-2016-china-keeps-top-three-spots-but-jpmorgan-rises/#-3c2ae1976230

General Agreement on Trade In Services (1995) (2016, 16 listopada). Pozyskano z https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/26-gats.pdf

Ghesquiere, H. (2007). Singapore’s Success. Engineering Economic Growth. Singapore: Thomson.

HSBC. Nasza Firma (2016, 14 grudnia). Pozyskano z http://www.about.hsbc.pl/pl-pl/our-company

I-TIP Services (2016, 18 grudnia). Pozyskano z http://i-tip.wto.org/services/Search.aspx

Kay, D.L., Pratt, J.E., Warner, M.E. (2007). Role of Services in Regional Economy Growth. Growth and Change, 38(3), 419–442.

Monetary Authority of Singapore (2016, 15 grudnia). Types of Institutions. Pozyskano z http://www.mas.gov.sg/singapore-financial-centre/types-of-institutions.aspx

Mroczek, A. (2009). Centra usług wyższego rzędu w aglomeracjach Polski na tle Unii Europejskiej i świata. W: S. Miklaszewski, E. Molendowski (red.). Gospodarka światowa w warunkach globalizacji

i regionalizacji rynków. Warszawa: Difin, 196–216.

Noland, M., Park, D., Estrada, G. B. (2013). Can a Growing Services Sector Renew Asia’s Economic Growth? Asia Pacyfic Issues, 109.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 584).

OECD (2016, 5 lutego). Glossary of Statistical Terms. Pozyskano z https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=2435

Rogoziński, K. (2012). Definicja usługi i to, co poniżej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego,722(95), 11–25.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz.U. z 2007 r. nr 251, poz. 1885).

Rynarzewski, T., Zielińska-Głębocka, A. (2006). Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Teoria wymiany i polityki handlu międzynarodowego. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Stoma, M. (2012). Usługa jako kluczowy produkt współczesnego rynku – charakterystyka rynku usług w Polsce w ciągu ostatnich 10 lat. Zeszyty Naukowe Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, 120, 125–144.

WB (2002) (2016, 18 grudnia). Global economic Prospects and the Developing Countries. Pozyskano z http://documents.worldbank.org/curated/en/285571468337817024/310436360_20050012014722/additional/multi0page.pdf.

Welsum, D., van (2003) (2016, 16 listopada). International Trade In Services: Issues and Concepts. Pozyskano z http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.200.7797&rep=rep1&type=pdf

Williams, M. (2009). The Lion City and the Fragrant Harbor: The Political Economy of competition policy in Singapore and Hong Kong compared, Antitrust Bulletin, 54(3), 517–577.

World Bank (2016, 16 listopada). World Bank national accounts data, and OECD National Accounts data files. Pozyskano z http://data.worldbank.org/indicator/NV.SRV.TETC.ZS

WTO (2015) (2016, 3 grudnia). International Trade Statistics 2015. Special focus: World trade and the WTO: 199–2014. Pozyskano z https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/its2015_e/its2015_

e.pdf

Yong Soon, T., Tung Jean, L., Tan, K. (2009). Clean, Green and Blue. Singapore’s Journey Towards Environmental and Water Sustainability. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.

Zhao, X. (2013). Shanghai’s potential to become an international financial center. Journal of Academic Studies, 15(58), 19–44.

Zioło, Z. (2013). Rola przemysłu i usług w kształtowaniu gospodarki opartej na wiedzy. W: Z. Zioło, T. Rachwał. Funkcje przemysłu i usług w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 21.

Published

2017-03-29

How to Cite

Szyja, P. (2017). The Role of Services in International Trade; the Example of Singapore. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 31(1), 108–123. https://doi.org/10.24917/20801653.311.8