Effectiveness of Acquiring Structural Funds in Polish Big Cities in the Period 2007–2013

  • Agnieszka Mrozińska Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Katedra Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej
Keywords: cities, effectiveness, EU application fors, EU programs, financial perspective 2007–2013

Abstract

Polish accession to the European Union resulted in the extending of possibilities of financing developmentpolicy, and in the question of redistribution of financial resources. This resulted in the need fordeveloping a mechanism for the management of funds, taking into account the characteristics of the areas requiringsupport. The aim of this article is to verify the effectiveness of acquiring EU projects by entities of theprovincial cities in terms of factors related to the competition for financial resources, the level of entrepreneurshipand wealth in cities. The study includes the number and value of applications submitted as fundingrequests and final reports on projects realised with funds from the European Union in the period 2007–2013.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biography

Agnieszka Mrozińska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Katedra Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej
Agnieszka Mrozińska, Ph.D., an assistant professor in the Department of Spatial and Environmental EconomicsPoznań University of Economics and Business. Graduate of Spatial Economy at the Poznań Universityof Economics and Business. Her research interests are focused on the issue of complexity, strategic managementin the public sector, urban planning and architecture, as well as adaptive processes in industry.

References

Adamus, W. (2009). Wpływ metropolii na rozwój społeczno-gospodarczy regionu (podejście metodologiczne). W: Z. Makieła (red.). Potencjalne metropolie ze szczególnym uwzględnieniem Polski Wschodniej. Warszawa: Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk.

Boudeville, J.R. (1966). Problems of Regional Economic Planning. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Christaller, W. (1933). Die Zentralen Orte in Süddeutschland. Eine ökonomisch-geographische Untersuchung ūber die Gesetzmässigkeit der Vorbereitung und Entwicklung der Siedlungen mit städtischen Funktionen. Jena: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.

Churski, P. (2009). Polityka regionalna w okresie 2004–2006 a spójność i konkurencyjność Wielkopolski. Biuletyn Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM w Poznaniu, 9, 97–133.

Czyż, T. (2009). Koncepcje aglomeracji miejskiej i obszaru metropolitalnego w Polsce. Przegląd Geograficzny, 81(4), 445–459.

Domański, B. (2008). Rozwój polskich metropolii a regiony peryferyjne. Bezpowrotna separacja czy współzależność rozwoju? W: T. Marszał (red.). Rola polskich aglomeracji wobec wyzwań Strategii Lizbońskiej. Warszawa: Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk, 135–143.

Friedmann, J. (1972). A general theory of polarized development, W: N.M. Hansen (red.). Growth Centres in Regional Economic Development. New York: Free Press, 82–107.

Gaczek, W.M. (2009). Gospodarka oparta na wiedzy w regionach europejskich. Warszawa: Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk.

Gawlikowska-Hueckel, K. (2002). Procesy rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej. Konwergencja czy polaryzacja? Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Gorzelak, G. (2004). Polska polityka regionalna wobec zróżnicowań polskiej przestrzeni. Studia Regionalne i Lokalne, 4(18), Warszawa, 37–72.

Hausner, J. (2001). Modele polityki regionalnej w Polsce. Studia Regionalne i Lokalne, 1(5), 5–24.

Hirschmann, A.O. (1985). The Strategy of Economic Development. New Haven: Yale University Press.

Kudłacz, T. (2009). Duże miasta w Polsce w świetle wybranych wskaźników rozwoju gospodarczego. W: Z. Makieła (red.). Potencjalne metropolie ze szczególnym uwzględnieniem Polski Wschodniej. Warszawa: Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk, 108–120.

Myrdal, G. (1957). Economic Theory and Under-developed Regions. London: Gerald Duckworth & Co.

Perroux, F. (1955). Note sur la notion de pole de croissance. Economie Appliquee, 8, 307–320.

Stępiński, B. (2013). Przegląd możliwości pozyskiwania funduszy przez jednostki samorządu terytorialnego w obszarach metropolitalnych. W: W. Kisiała, B. Stępiński (red.). Rola Obszarów Metropolitalnych w polityce regionalnej i rozwoju regionalnym. Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej, 47–69.

Szołek, K. (2006). Obszary metropolitalne we współczesnej przestrzeni społeczno-gospodarczej (studium przypadku). Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 173.

Published
2017-06-06
How to Cite
MrozińskaA. (2017). Effectiveness of Acquiring Structural Funds in Polish Big Cities in the Period 2007–2013. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 31(2), 26-38. https://doi.org/10.24917/20801653.312.2