The Prospects of Consumer Bankruptcy in Poland in the Context of Economic and Legal Changes

Authors

  • Paweł Nowak Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.313.10

Keywords:

consumer bankruptcy, consumer protection, excessive debt, loan contracts

Abstract

The article is aimed at presenting and evaluating the matter and scale of excessive household debt phenomena and the possibilities of a fresh start within consumer bankruptcy. The research is focused on definition, measure, causes and consequences of indebtedness. The novelisation of the consumer bankruptcy legislation in 2015 created broader access to the consumer bankruptcy. The text is an attempt to answer to the following questions:

-When does excessive debt occur?

-What are the reasons for and the consequences of excessive debt?

-How does the law novelisation change the relation between the consumer and banks?

-What kind of tools should be undertaken to reduce the risk of the excessive debt of consumers? The paper is based on existing data and current literature and legislation. The findings included in the article indicate the impact of legislation changes on the possibilities of improvement of consumer situation and consequences for consumer protection system. There are also the recommendation for solutions increasing the consumer’s safety on financial markets based on consumer education.

 

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biography

Paweł Nowak, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej

Paweł Nowak, Ph.D., economist and assistant professor in the Department of Economics and Economic Policy, the Pedagogical University of Cracow. Main research interests: economy, safety of transaction and consumer protection. He is the author of numerous articles on economics, law and finance.

References

Białczyńska-Biały, M. (2012). Ewolucja polityk konsumenckich w Polsce po 1989 r. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Bludnik, I., Czernik, K., Jurek, M., Marszałek, P. (2015). Mapa edukacji finansowej. V edycja. Warszawa: Związek Banków Polskich, Polska Izba Ubezpieczeń.

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej. (2016). Pozyskano z http://www.coig.com.pl/ 2016-upadlosc-konsumencka-lista_osob.php

Dąbrowska, A. (2012). Konsument na rynku usług bankowych. W: A. Dąbrowska, M. Janoś-Kreslo (red.). Ochrona konsumentów na rynku usług bankowych i telekomunikacyjnych. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 22–25.

Dąbrowska, A. (2013). Ochrona i edukacja konsumentów na wybranych rynkach usług. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Dąbrowska, A., Bylok, F., Janoś-Kresło, M., Kiełczewski, D., Ozimek, I. (2015). Kompetencje konsumentów. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Dąbrowska, A., Janoś-Kresło, M., Ozimek, I. (2005). Ochrona i edukacja konsumentów we spółczesnej gospodarce rynkowej. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Gafrikova, V. (2016). Koszty kredytu konsumenckiego w świetle regulacji prawnych. Przedsiębiorstwo Przyszłości, 4(29), 60–75.

Garncarczyk, J., Mocek, M., Skikiewicz, R. (2014). Zachowania gospodarstw domowych na rynku usług finansowych w warunkach zmiennej koniunktury. Warszawa: CeDeWu.pl.

Gębski, Ł. (2013). Nadmierne zadłużenie gospodarstw domowych – problem finansowo-prawny czy społeczny? Gospodarka Narodowa, 4(260), 83–108.

Infodług. Ogólnopolski raport o zaległym zadłużeniu i niesolidnych dłużnikach. 32 edycja 2016 (2016, 10 grudnia). Warszawa: BIG InfoMonitor S.A. Pozyskano z https://www.big.pl/download/ raporty/raport_infodlug_32_edycja_2016_06.pdf

Knehans-Olejnik, A.M. (2015). Ochrona i edukacja konsumentów na rynku kredytów hipotecznych i konsumpcyjnych. Warszawa; DeCeWu.pl.

Lissowska, M. (2010). Polityka konsumencka – podstawy teoretyczne, cele i narzędzia. Gospodarka Narodowa, 10, 57–77.

Małecki, W. (2014). Przemiany sektora bankowego i ich konsekwencje. Ekonomista, 4, 467–487.

Nowak, P. (2003). Ochrona konsumenta w warunkach asymetrii informacji. Zeszyty Naukowe AE, 594, 91–100.

Nowak, P. (2016). Bezpieczeństwo ekonomiczne konsumenta na rynkach usług finansowych. W: A. Piędel, J. Pomiankiewicz, A. Żebrowski (red.). Współczesne aspekty bezpieczeństwa państwa. Warszawa: Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudzkiego w Warszawie / Wydział Zamiejscowy w Nisku, 332–340.

Parabank (2017, 7 lipca). Pozyskano z https://www.nbportal.pl/slownik/pozycje-slownika/parabank.

Raport o sytuacji banków w 2015 r. (2016). Warszawa: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. Pozyskano z http://www.knf.gov.pl/opracowania/sektor bankowy/ raporty i opracowania/ publikacje sektora bankowego/indeks.html

Rekomendacja S dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie, KNF (2013, czerwiec) (2016, 10 grudnia). Pozyskano z http:// www.knf.gov.pl/Images/Rekomendacja_S_18_06_2013%2E_tcm75-34880.pdf

Rekomendacja T dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem detalicznych ekspozycji kredytowych, KNF (2010, luty) (2016, 10 grudnia). Pozyskano z https://www.knf.gov.pl/Images/Rekomendacja%20T_tcm75-18474.pdf

Rekomendacja T dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem detalicznych ekspozycji kredytowych, KNF (2013, luty) (2016, 10 grudnia). Pozyskano z http://www.knf.gov.pl/Images/RekomendacjaT_tcm75-33586.pdf

Sługocka-Krupa, E. (2014). Ochrona konsumentów na rynku usług kredytowych – wybrane problemy.W: M. Gancarz, E. Sługocka-Krupa (red.). Ochrona konsumentów i jej współczesne wyzwania. Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 297–315.

Świecka, B. (2008). Bankructwa gospodarstw domowych. Perspektywa ekonomiczna i społeczna. Warszawa: Difin.

Świecka, B. (2009). Niewypłacalność gospodarstw domowych. Przyczyny – skutki – przeciwdziałanie. Warszawa: Difin.

Ustawa z dnia 28 lutego 2003 roku – Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U. z 2009 r. nr 175, poz. 1361, z późn. zm.).

Ustawa z dnia 23 marca 2017 roku o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz.U. z 2017 r. poz. 819)

Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 978).

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1357).

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1306).

Wałęga, G. (2013). Kredytowanie gospodarstw domowych. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Published

2017-09-27

How to Cite

Nowak, P. (2017). The Prospects of Consumer Bankruptcy in Poland in the Context of Economic and Legal Changes. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 31(3), 153–166. https://doi.org/10.24917/20801653.313.10

Most read articles by the same author(s)