Models of Operation and Development of Intermodal Terminals Based on the Example of the Greater Poland Voivodeship

Authors

  • Michał Beim Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej
  • Bartosz Mazur Urząd Miasta Rybnik
  • Andrzej Soczówka Uniwersytet Śląski Wydział Nauk o Ziemi
  • Robert Zajdler Politechnika Warszawska Wydział Administracji i Nauk Społecznych

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.313.7

Keywords:

development, intermodal terminals, intermodal transport, rail, Wielkopolska

Abstract

The article presents the results of research conducted between 2013 and 2016 on intermodal transport in the Greater Poland Voivodeship, with particular emphasis on intermodal terminals operational models. In addition, the authors highlighted the barriers to the development of terminals encountered by terminal operators or potential investors. One can observe the coexistence of four models the functioning of intermodal transport in Wielkopolska. In the first one, intermodal terminal is a kind of a gate of the maritime ports. The role of the terminal is the extension of the port logistics chain in the inland regions. In the second model, intermodal transport offers additional services offered by logistics firms. In the third model, terminals offer additional services to the industrial parks or special economic zones. In the last model the terminals are located near the industrial plants with high requirements for transport services. Our study indicated that all four models are operational on the regional market. It also indicated the need for model financial support for terminals from the UE funds, which indicate whether to invest in one or two big terminals in the region or a net of several smaller ones. In addition to the necessity of investment it is to increase of awareness among entrepreneurs and public administration.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biographies

Michał Beim, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej

Michał Beim, Ph.D., Faculty of Environmental Engineering and Spatial Planning, University of Life Sciences. His academic interests focus on urban and regional transport and trade and their relations with spatial planning. He has graduated from the Faculty of Spatial Planning at the Adam Mickiewicz University in Poznań. In 2007, he defended his doctoral dissertation on suburbanization processes. Between 2009 and 2011, he was a fellow of Alexander Humboldt Foundation at the Institute for Transport and Mobility at the University of Kaiserslautern (Germany). Since 2012 he is an assistant professor at the Institute for Land Reclamation, Environmental Engineering and Geodesy at the University of Life Sciences in Poznań. He is the author or a co-author of over 70 publications (including 5 books) and over 20 articles in the daily press reviews. Since 2009, he is an expert at the Sobieski Institute in Warsaw. Between 2014 and 2016, he was a member of the Central Committee on Architecture and Urban Planning. Since 2016, he is a member of the board of PKP SA.

Bartosz Mazur, Urząd Miasta Rybnik

Bartosz Mazur, Ph.D., Rybnik City Hall. Transport economist, graduated from the University of Economics in Katowice, specialises in the area of transportation systems. He has experience in working for public authorities, as well as for business entities. He has worked for the Marshal’s Office of the Silesian Voivodeship, Przewozy Regionalne and Office of Rail Transport. He is the author and a co-author of several dozen of articles, as well as many applicable elaborations for ministries and local governments. Currently, he is an advisor of the president of the city Rybnik for integrated transport matters.

Andrzej Soczówka, Uniwersytet Śląski Wydział Nauk o Ziemi

Andrzej Soczówka, Ph.D., University of Silesia, Faculty of Earth Sciences. Graduated from the Faculty of Earth Sciences, University of Silesia, a specialist in the field of transport geography. Since 2013 an assistant professor in the Department of Economic Geography at this faculty. He has written 4 monographs, 2 of them devoted to the problem of public transport in the province of Silesia, several chapters in books and 30 articles in professional journals. He has co-authored several expertise for central and local governments. He has several years of experience in the field of cartographic maps editorial transport. Active member of the Polish Geographical Society.

Robert Zajdler, Politechnika Warszawska Wydział Administracji i Nauk Społecznych

Robert Zajdler, Ph.D., Legal Adviser, Warsaw University of Technology, Faculty of Administration and Social Sciences. He is an associate professor at the Warsaw University of Technology, where he is also the Dean Plenipotentiary for International Cooperation and the Head of Election Committee at the Faculty. He also practices as a legal advisor and runs his own firm which provides services for the energy sector (Zajdler Energy Lawyers & Consultants). He is an expert in energy issues at the Sobieski Institute. While working for the State Treasury Solicitors’ Office he represented Poland as a co-counsel in arbitration proceedings, including those carried on under the Energy Charter Treaty (Mercuria Energy Group Ltd. vs. The Republic of Poland) and FIDIC. While working for the Office of the Committee for European Integration he was involved in the negotiations on Poland’s accession to the European Union and approximation of the Polish law with the UE requirements. He has also worked for the European Commission He is an influential speaker. He has authored many scientific publications on energy issues.

References

Banister, D. (2005). Unsustainable transport: city transport in the new century. Abingdon: Routledge – Taylor & Francis.

Beim, M., Mazur, B., Soczówka, A., Zajdler, R. (2015). Transport intermodalny w województwie wielkopolskim w latach 2004–2014. Przemiany, stan obecny i perspektywy rozwoju. Poznań: Wielkopolskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne, 212.

Czarnecka, J., Merkisz-Guranowska, A. (2013). Ocena infrastruktury transportu intermodalnego w Polsce. Pojazdy Szynowe, 3, 27–34 Dyrektywa Rady nr 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie stworzenia wspólnych zasad dla pewnych rodzajów kombinowanych przewozów towarów pomiędzy państwami członkowskimi.

Engelhardt, J. (2013). Polityka państwa w zakresie transportu intermodalnego w Polsce. Problemy Transportu i Logistyki, 22, 57–80.

Grzelakowski, A.S. (2014). Rozwój rynku przewozów intermodalnych w Polsce i jego wpływ na portowy rynek kontenerowy. Logistyka, 2, 13–22.

Guszczak, B., Foltyński, M. (2013). Transport intermodalny jako ogniwo łańcucha dostaw. Problemy Transportu i Logistyki, 21, 47–58.

Jakubowski, L. (2006). Miejsce systemów intermodalnych w systemie transportowym. Problemy Kolejnictwa, 142, 28–36.

Jacyna, M., Pyza, D. (2015). Rola intermodalnych terminali przeładunkowych w przewozach kolejowo- drogowych. Problemy Kolejnictwa, 169, 15–27.

Janic, M. (2007). Modelling the full costs of an intermodal and road freight transport network. Transportation Research Part D: Transport and Environment, 12, 33–44.

Jeleń, I., Foltyński, M., Guszczak, B. (2011). Intermodalność w łańcuchach dostaw – jak przezwyciężyć bariery rynku. Logistyka, 6.

Komunikat w sprawie konsultacji społecznych projektu ustawy wraz z jego tekstem, zamieszczony 30 września 2016 roku (2016, 22 grudnia). Witryna internetowa Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. Pozyskano z http://mib.gov.pl/2-514324a4ec938- 1797355-p_1.htm

Korzeb, J., Kostrzewski, A. (2012). Ocena i rola technologicznych aspektów przeładunku samobieżnych zestawów drogowych w transporcie intermodalnym. Logistyka, 4.

Krawczyk, T. (2013). Zarządzanie łańcuchami dostaw w transporcie intermodalnym. Logistyka, 5, 117–120.

Lipińska-Słota, A. (2012). Transport intermodalny na rynku przewozów ładunków w Polsce. Logistyka, 4, 507–514.

Markusik, S. (2009). Infrastruktura logistyczna w transporcie, t. 1 – Środki transportu. Gliwice: Politechnika Śląska.

Markusik, S. (2010). Infrastruktura logistyczna w transporcie, t. 2 – Infrastruktura punktowa – magazyny, centra logistyczne i dystrybucji, terminale kontenerowe. Gliwice: Politechnika Śląska.

Markusik, S. (red.) (2013). Infrastruktura logistyczna w transporcie, t. 3, cz. 1 – infrastruktura liniowa: wodna, transport lotniczego oraz telematyka transportu, Gliwice: Politechnika Śląska.

Mathisen, T.A., Hanssen, T.-E.S. (2014). The academic literature on intermodal freight transport. Transportation Research Procedia, 3, 611–619.

Merkisz-Guranowska, A., Czerwiński, J. (2014). Stan rozwoju transportu intermodalnego w przewozach kolejowych kombinowanych w Polsce. Pojazdy Szynowe 2, 16–22.

Nader, M., Kostrzewski, A. (2014). Podstawowe założenia struktury procedury projektowania centrum przeładunkowego dla transportu intermodalnego. TTS Technika Transportu Szynowego, 10, 21–26.

Niezgoda, T., Krasoń, W., Barnat, W., Stankiewicz, M. (2012). Symulacje kinematyczno-dynamiczne działania wagonu z obrotową platformą do przewozów intermodalnych. Modelowanie Inżynierskie, 13(44), 223–228.

Nowakowski, T., Kwaśniowski, S., Zając, M. (2010). Transport intermodalny w aspekcie realizacji modelu Systemu Logistycznego Polski. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport, 76, 103–111.

Paradowska, M. (2011). Rozwój zrównoważonych systemów transportowych polskich miast i aglomeracji w procesie integracji z Unią Europejską – przykład aglomeracji wrocławskiej. Opole: Uniwersytet Opolski.

Rosa, G. (2013). Uwarunkowania rozwoju transportu intermodalnego w Polsce. Problemy Transportu i Logistyki, 22, 281–294.

Rozporządzenie z dnia 4 września 2006 r. w sprawie trybu, sposobu i warunków współfinansowania inwestycji kolejowych w transporcie intermodalnym.

Rynek powierzchni magazynowych w Polsce, I kwartał 2016 (2016, 22 grudnia). Cushman & Wakefield. Pozyskano z http://www.qbusiness.pl/uploads/Raporty/cwmag12016.pdf

Skolasiński, L. (2006). Transport intermodalny w Europie oraz w Polsce. Przegląd Komunikacyjny, 4, 3–15.

Stokłosa, J. (2010). Systemy przewozu pojazdów transportem intermodalnym z poziomym przeładunkiem – porównanie. Logistyka, 2.

Stokłosa, J., Liščák, Š. (2014). Ewolucje technologii przeładunkowych jako narzędzie zwiększające efektywność przewozów intermodalnych. Logistyka, 2, 57–61.

Szepietowska, E., Baran, J. (2012). Perspektywy rozwoju transportu intermodalnego w Polsce. Logistyka, 6.

Ustawa z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1727, z późn. zm.).

Transport – wyniki działalności (2004–2015) (2005–2016). Warszawa: GUS.

Winebrake, J.J., Corbett, J.J., Falzarano, A., Hawker, J.S., Korfmacher, K., Ketha, S., Zilora, S. (2008). Assessing energy, environmental, and economic tradeoffs in intermodal freight transportation. Journal of the Air & Waste Management Association, 58(8), 1004–1013.

Wojdygowski, Z. (2014). Bariery rozwoju transportu intermodalnego w Polsce – dylematy i oczekiwania. Infrastruktura Transportu, 5, 58–61.

Zamkowska, S. (2013). Transport intermodalny – szansą na zwiększenie udziału kolei w rynku. Autobusy – TEST, 3, 97–106.

Zielaskiewicz, H. (2010). Transport intermodalny na rynku usług przewozowych. Radom: Instytut Technologii Eksploatacyjnych PIB.

Published

2017-09-27

How to Cite

Beim, M., Mazur, B., Soczówka, A., & Zajdler, R. (2017). Models of Operation and Development of Intermodal Terminals Based on the Example of the Greater Poland Voivodeship. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 31(3), 95–113. https://doi.org/10.24917/20801653.313.7