Structural Links and Making Location Decisions in Small Enterprises

Authors

  • Hanna Godlewska-Majkowska Szkoła Główna Handlowa Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Instytut Przedsiębiorstwa Zakład Otoczenia Biznesu

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.301.4

Keywords:

location, location decision, small enterprise, structure

Abstract

Structural considerations are important in the process of making location decisions. For small businesses it usually points to the importance of behavioral factors in choosing the location and their complementary functions in relation to large enterprises. In the global economy, there were new phenomena determining the distribution of the small and medium enterprises. Technological progress has been changing the face of the sector and its environment much faster than what was done in the past. Therefore, the aim of this study is to identify the role of the structural factor in making location decisions by small businesses against the Enterprise Life Cycle and new trends in practice. The article uses critical analysis of the literature, the method of case studies based on interviews and questionnaire studies, visits in technology and science parks in Gdansk, Puławy, Rzeszow, Elk and Kielce. The study is also based on the results of the investment attractiveness of regions carried out in the framework of the research provided in 2013-2015 by Warsaw School of Economics. The newly observed phenomena affecting the locations of small businesses include:

- the effect of induced business in new areas of production and service, created in a higher standard infrastructure,

- development of entrepreneurship in areas of economic privilege,

-outsourcing and offshoring of other enterprises in the development phase,

- strategic renewal of enterprises at the end stage,

- the effect of decay enterprises at the end stage.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biography

Hanna Godlewska-Majkowska, Szkoła Główna Handlowa Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Instytut Przedsiębiorstwa Zakład Otoczenia Biznesu

Hanna Godlewska-Majkowska, professor, Ph.D., Warsaw School of Economics, Collegium of BusinessAdministration, Institute of Enterprise, Business Environment Unit. Scientific interests: locationof the company, the investment attractiveness of the regions, operational management, success factorsof small and medium-sized enterprises, direct foreign investment.

References

Biggiero, L. (2006). Industrial and knowledge relocation strategies under the challenges of globalization and digitalization: the move of small and medium enterprises among territorial systems. Entrepreneurship & Regional Development, 18, 443–471.

Bławat, F. (red.) (2004). Przetrwanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Gdańsk: SPG.

Boschma, R. (2011). Regional Branching and Regional Innovation Policy. W: K. Kourtit, P. Nijkamp, R.R. Stough (red.). Drivers of Innovation, Entrepreneurship and Regional Dynamics. Heidelberg– Dordrecht–London–New York: Springer, 359–368.

Chmiel, J. (1997). Małe i średnie przedsiębiorstwa a rozwój regionów. Warszawa: Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych GUS i PAN.

Fierla, I. (1987). Lokalizacja przemysłu. Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne.

Fierla, I. (red.) (1994). Zmiany uwarunkowań lokalizacji przemysłu w Polsce, cz. I. Monografie i Opracowania, 387. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej.

Fierla, I. (red.) (1996). Zmiany uwarunkowań lokalizacji przemysłu w Polsce, cz. II. Monografie i Opracowania, 408.Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej.

Freeman, S., Hutchings, K., Lazaris, M., Zyngier, S. (2010). A model of rapid knowledge development: The smaller born-global firm. International Business Review, 19(1), 70–84.

Global Location Trends. Operations and Supply Chain. Annual report. (2012). IBM Institute for Business Value.

Godlewska, H. (2001). Lokalizacja działalności gospodarczej: wybrane zagadnienia. Warszawa: Wyższa Szkola Handlu i Finansów Międzynarodowych.

Godlewska, H. (2005). Restrukturyzacja europejskich regionów przemysłowych. Materiały i Prace Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej, 94. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.

Godlewska-Majkowska, H. (2013). Lokalizacja przedsiębiorstw w gospodarce globalnej. Warszawa: Difin.

Godlewska-Majkowska, H. (2015). Rola ryzyka lokalizacyjnego w kształtowaniu atrakcyjności inwestycyjnej regionów. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 3, 30–44.

Gościński, J. (1989). Cykl życia organizacji. Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne.

Hatch, M.J. (2002). Teoria organizacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kight, G.A., Madsen, T., Servais, P. (2004). An inquiry into born-global firms in Europe and the USA. International Marketing Review, 21(6), 649.

Lagendijk, A., van der Knaap, G.A. (1992). Regional spill-over and the locational process in a European fringe: the case of the Spanish car industry. W: M. Tykkyläinen (red.). Development issues and strategies in the New Europe. Aldershot: Avebury, 65–76.

Lejpras, A., (2012). Knowledge, Location, and Internationalization: Empirical. Evidence for Manufacturing SMEs. Berlin: DIW Discussion Papers, 1229.

Mayer, G., Tődtling, F. (2006). Regional- und Stadtokonomik, standorttheorie und Raumstruktur. Wien–New York: Springer Verlag, 25–35.

Mechło, P. (2014). Behawioralne uwarunkowania decyzji lokalizacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw. W: H. Godlewska-Majkowska (red.) Uwarunkowania behawioralne i strukturalne decyzji lokalizacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, 3–14.

Piekarzewska, H. (2000). Lokalizacja przedsiębiorstw przemysłu mięsnego i mleczarskiego w warunkach gospodarki rynkowej w Polsce (w latach dziewięćdziesiątych). Monografie i Opracowania, 463. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej.

Poznańska, K. (2009). Wzrost i rozwój przedsiębiorstwa. Fazy rozwoju przedsiębiorstwa. Cykl życia małych i średnich przedsiębiorstw. W: I. Lichniak (red.). Nauka o przedsiębiorstwie. Wybrane zagadnienia. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, 175–192.

Pred, A. (1967). Behavior and location: Foundations for a Geographic and dynamic location theory, cz. I. Lund: The Royal Unversity of Lund, Department of Geography Studies in Geography.

Pred, A. (1969). Behavior and location: Foundations for a Geographic and dynamic location theory, cz. II. Lund: The Royal Unversity of Lund, Department of Geography Studies in Geography.

Radu, L.N., Constantin, D.L. (2007). Network-Based Modelling and Geographic Information Systems. Economy Informatics, 1–4, 84–90.

Rutka, R. (2002). Organizacja. W: A. Czermiński, M. Czerska, B. Nogalski, R. Rutka, J. Apanowicz (red.). Zarządzanie organizacjami. Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, 183.

Schmenner, R. (1982), Making business location decisions. N.Y.: Prentice Hall, Englewood Cliffs.

Schulz, V., Brenner, W. (2010). Characteristics of Shared Services Centres. Transforming Government: People, Proces and Policy, 4(3).

Sprenger, R.U. (2001). Inter-firm Networks and Regional Networks. Bonn: NSSADAPT.

Stryjakiewicz, T. (1988). Czynniki lokalizacji i funkcjonowania przemysłu rolno-spożywczego oraz jego struktura przestrzenna w regionie poznańskim. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewcza.

Stryjakiewicz, T. (2010). Location factors of the creative and knowledge-intensive industries in European metropolitan regions. Geograficky Casopis, 62(1), 3–19.

Szymańska, A.I., Płaziak, M. (2014). Factors considered in location of construction enterprises in the Małopolska region. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 110, 381–389.

Szymański, W. (2014). Przesłanki i sposoby ekspansji polskich przedsiębiorstw na rynek międzynarodowy. W: J. Pietrewicz, R. Sobiecki (red.). Ekspansja polskich firm na rynki międzynarodowe, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, 13–28.

Published

2016-01-31

How to Cite

Godlewska-Majkowska, H. (2016). Structural Links and Making Location Decisions in Small Enterprises. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 30(1), 47–61. https://doi.org/10.24917/20801653.301.4