Innovative environment of the Zlínský Region

Authors

  • Tatiana Mintálová Palacky University in Olomouc, Department of Geography
  • Michal Vančura University of South Bohemia in České Budějovice, Department of Geography
  • Martin Blažek University of South Bohemia in České Budějovice, Department of Geography
  • Václav Toušek Palacky University in Olomouc, Department of Geography

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.16.6

Keywords:

innovative environment, Zlínský Region

Abstract

Innovations are presently considered one of the most important factors of the regional development. Their introduction enhances the competitiveness of the region, economic growth and living standard in regions. The objective of the contribution is to assess regional innovative potential of the Zlínský region, to present the results of enquiry aimed at the analysis of conditions and hinterland for the innovative enterprise in the Zlínský region and to identify the demands of entrepreneurial subjects in R&D.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

References

Frantál, B., Klapka, P., Kunc, J., 2007, Vybrané aspekty inovačního prostředí v regionech ČR. Národohospodářský obzor 7:3, s. 35–45.

Klapka, P., Kunc, J., Jánošík, D., 2007, Inovační potenciál v regionech ČR – komparace krajů. In: Sborník příspěvků z X. mezinárodního kolokvia o regionálních vědách. ESF MU a Stredoeurópska vysoká škola, Brno, s. 69–75. (CD ROM)

Klapka, P., Kunc, J., 2007, Možnosti výzkumu inovačního prostředí. Miscelanea Geographica 14, s. 99–104.

Klapka, P., Kunc, J., 2006, Inovace v prostoru a čase. In: Sborník z IX. Mezinárodního kolokvia o regionálních vědách. ESF MU, Brno, s. 23–29.

Kunc, J., Klapka, P., Frantál, B., 2008, Innovative potential in the regions of the Czech Republic – economic, societal and regional aspects. In: Svatoňová, H. et al.: Geography in Czechia and Slovakia: theory and practice at the onset of 21st century. Masarykova univerzita, Brno, s. 246–251.

Ptáček, P., 2007, The Regional Institutional Structure of Innovation Policy in the Czech Republic. Pécsi politikai tanulmányok IV., Pécs, p. 53–62, ISBN 978-963-642-148-9.

Ptáček, P., 2006,Inovační politika České republiky. In: Klímová, V. (ed.): IX. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách, ESF MU Brno, s. 31–35. ISBN80-210-4155-2.

Tonev, P., Toušek, V., 2002, Typologie okresů České republiky (podle struktury zaměstnaných s důrazem na odvětví zpracovatelského průmyslu), [The Typology of the Czech Republic Districts (according to the Structure of Employed with the Emphasis on the Branch of the Manufacturing Industry)]. In: M. Balej (ed.): XX. jubilejní sjezd ČSGS. - Sborník tematického okruhu Regionální rozvoj / regionalizace. - Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2002. - s. 67–78. - ISBN 80-7044-409-6

Downloads

Published

2010-01-01

How to Cite

Mintálová, T., Vančura, M., Blažek, M., & Toušek, V. (2010). Innovative environment of the Zlínský Region. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 16, 58–66. https://doi.org/10.24917/20801653.16.6