Social responsibility of international corporations

Authors

  • Katarzyna Kowalska Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Politologii

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.20.14

Keywords:

odpowiedzialność, międzynarodowe korporacje

Abstract

The article includes an introduction, two theoretical sections, and the conclusions. Basic notions connected with corporate social responsibility are discussed. Next, basing on the example of Wal- -Mart, innovative ecological approach concerning delivery chain is discussed. Also the matter of double standardization of corporate social responsibility is investigated.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biography

Katarzyna Kowalska, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Politologii

References

Bieńkiewicz M., Społeczna odpowiedzialność biznesu, dokument elektroniczny.

Borrmann W.A., 1970, Managementprobleme internationaler Unternehmungen, Betriebswirtschaftlicher Verlag Gabler, Wiesbaden.

Cyrson E., 1981, Korporacje wielonarodowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Fishman Ch., 2009; Efekt Wal-Martu, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa.

Griffin R., 1998, Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Informacja o wynikach kontroli lokalizacji dużych obiektów handlowych (super i hipermarketów), 2002, NIK, Białystok.

Jarczewska-Romaniuk A., 2004, Przedsiębiorstwa międzynarodowe, Oficyna Wydawnicza Branta,

Bydgoszcz–Warszawa.

Luck W., Trommsdorft V., 1982, Internationalisierung der Betriebswirtschaftlehre, Erich Schmidt Verlag, Berlin.

Nakonieczna J., 2008, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw międzynarodowych, Wydawnictwo

Difin, Warszawa.

Przybylska K., 1998, Determinanty zagranicznych inwestycji bezpośrednich w teorii międzynarodowego cyklu życia produktu, „Gospodarka Narodowa”, nr 2–3.

Rymarczyk J., 2004, Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa, Wydawnictwo PWE, Warszawa.

Slater R., 2009, Dekada Wal-Marta, Wydawnictwo Difin, Warszawa.

The Corporation, dokument elektroniczny.

Tietz B., 1974, Handwörterbuch der Abzatzwirschaft, Stuttgart.

Wal-Mart, wysoki koszt niskich cen, dokument elektroniczny.

Wspólna odpowiedzialność. Rola dostaw i zakupów, red. N. Ćwik, 2011, Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Zorska A., 2000, Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Strony internetowe

www.odpowiedzialnybiznes.pl

Published

2012-01-01

How to Cite

Kowalska, K. (2012). Social responsibility of international corporations. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 20, 196–202. https://doi.org/10.24917/20801653.20.14