Operation of 21st-century industrial plants as exemplified by Swedwood Poland and Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o.: Analysis of journeys to work

Authors

  • Roman Matykowski Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Anna Tobolska Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.14.8

Keywords:

przemysł, dojazdy do pracy

Abstract

New foreign investments by big international corporations, whether through the purchase of privatised enterprises or greenfield-type ventures, have brought about a disintegration of old co-operation and supply networks and the emergence of new spatial links between plants and their surroundings. An analysis of those new spatial links will rest on journeys to work. As the first and most basic of the links connecting a new enterprise with its new environment and the local community, they are one of the best measures of the plant’s range of impact and an indicator of the extent of its embeddedness in the region. The examples will be the subsidiaries of two international corporations located in Poland: of Swedwood International Ltd. at Chlastawa (Zbąszynek commune, Lubuska Land) and of the German firm, Volkswagen Motor Polska, at Polkowice (Lower Silesia).

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

References

Domański B., 1997, Geografia przedsiębiorstw – niedoceniany nurt badań w polskiej geografii ekonomicznej, [w:] Domański B., Jackowski A. red., Geografia, człowiek, gospodarka, Instytut Geografii UJ, Kraków. Dzieciuchowicz J.Z., 1979, Rozkłady przestrzenne dojazdów do pracy ludności wielkiego miasta (na przykładzie Łodzi), Studia KPZK PAN, 66.

Dziewoński K., 1976, Wpływ migracji na systemy miejskie, „Przegląd Geograficzny”, nr 48, 2.

Gorynia M., 2007, Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.

Kutschker M., Schmid S., 2005, Internationales Management, R. Oldenbourg Verlag, Műnchen– Wien.

Lijewski T., 1967, Dojazdy do pracy w Polsce, Studia KPZK PAN, 15.

Matykowski R., 1990, Struktura przestrzenna Gniezna i przemieszczenia jego mieszkańców, PWN, Warszawa–Poznań.

Matykowski R., Stryjakiewicz T., 1989, The Changing Organisation of Latour and the Impacts on Daily Activities, [w:] Linge G.J.R., Knaap G.A. van der ed., Labour, Environment and Industrial Change, Routledge, London–New York.

Rymarczyk J., 2004, Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.

Stonehouse G., Hamill J., Campbell D., Purdie T., 2001, Globalizacja. Strategia i zarządzanie, Wydawnictwo FELBERG SJA, Warszawa.

Stryjakiewicz T., 1999, Adaptacja przestrzenna przemysłu w Polsce w warunkach transformacji, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

Śleszyński P., 2007, Gospodarcze funkcje kontrolne w przestrzeni Polski, Prace Geograficzne PAN IGiPZ, nr 213, Warszawa.

Tobolska A., 2004, Zmiany własnościowe i organizacyjno-ekonomiczne w wybranych dużych przedsię- biorstwach przemysłowych Poznania w okresie transformacji, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

Tobolska A., 2006a, Przestrzenne aspekty nowej organizacji i funkcjonowania przedsiębiorstw przemysłowych, „Przegląd Geograficzny”, nr 78, 4.

Tobolska A., 2006b, Strategie globalne a nowe formy organizacji przedsiębiorstw transnarodowych, [w:] Zioło Z., Rachwał T. red., Rola przedsiębiorczości w podnoszeniu konkurencyjności społeczeństwa i gospodarki, Przedsiębiorczość – Edukacja, nr 2, Warszawa–Kraków.

Tobolska A., 2008, Przestrzenne aspekty ekspansji zagranicznej korporacji międzynarodowych w koncepcjach internacjonalizacji, [w:] Czyż T., Stryjakiewicz T., Churski P. red., Nowe kierunki i metody w analizie regionalnej. Biuletyn IGS-E iGP, UAM, Seria Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, nr 3, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

Wdowicka M., 2005, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne i inwestycje samorządowe w aglomeracji poznańskiej w okresie transformacji ustrojowej, Bogucki Wydawnictwo Naukowe. Poznań. Zorska A., 1998, Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Published

2009-01-01

How to Cite

Matykowski, R., & Tobolska, A. (2009). Operation of 21st-century industrial plants as exemplified by Swedwood Poland and Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o.: Analysis of journeys to work. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 14, 65–75. https://doi.org/10.24917/20801653.14.8

Most read articles by the same author(s)