Network business and innovation in SMBs

Authors

  • Kazimierz W. Krupa Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Ekonomii

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.14.9

Keywords:

sieci biznesowe, innowacyjność, MSP

Abstract

Learn to do business in a funny way! Be part of an online community where interesting business ideas are turned into real business ventures. The online community is formed by aspiring entrepreneurs from all over the world. Entrepreneurs contribute business network ideas and the best ideas are voted to be implemented via the online community. The new economy deals with the economic interdependence among nations and SMBs. It analyzes the flow of goods, services, and payments between a nation and the rest of the world, the policies directed at regulating this flow, and their effect on the nation’s welfare. This economic interdependence of innovations in SMBs is affected by, and in turn influences, the political, social, and cultural relations among small companies.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

References

Mačerinskien I., Šúbertová E., 2008, Present Role of Development Co-operative Society in Lithuania and in the Slovak Republic. Podnikanie a konkurencieschopnosť firiem. Bratislava.

Majtán Š., 2008, Manažérske rozhodovanie v outsourcingovom vzťahu. Podnikanie a konkurencie Podnikanie a konkurencieschopnosť firiem. Bratislava.

Rozwój gospodarki i zatrudnienia na szczebli lokalnym. Klastry gospodarcze: promocja przedsiębiorczości w Europie Środkowej i Wschodniej („Business clusters: promoting enterprise in Central and Eastern Europe”) – http://www.oecd.org/dataoecd/7/4/35136926.pdf.

Shellock D., 2008, Europe and America offer Divergent Scenarios, „Financial Times”, May 16, p. 28.

Smith P., Dyer G., 2008, China ups Stakes in Iron ore Battle, ”Financial Times”, May 16, p. 14.

Scholtes S., Dyn von A., 2008, Will Consumer Credit Deal the Next Blow to Securities Trading? „Financial Times”, May 16, p. 27.

Sojka L., 2006, Regionálny rozvoj v kontexte vzdelanostných faktorov. Súbor záverečných štúdií vedeckého grantu VEGA č. 1/1406/04.

Sojka L., 2007, Kvalita pracovného života a súvisiace konštrukty.

Sojka L., 2003, Príspevok k tvorbe regionálnej stratégie, Štefko R. ed., Prešov. Sojka L., 2005, Inovácie ako zdroj riešenia malého a stredného podnikania v zaostávajúcich regió- noch, [In:] Analytický pohľad na základné súvislosti z výzvy regionálneho rozvoja v slovenských podmienkach [elektronický zdroj]. Zborník vedeckých štúdií z výskumného grantu VEGA č. 1/1406/04), Štefko R. ed., Prešov.

Sojka L., Kmecová A., 2005, Kompatibilita regionálnej stratégie a stratégií podnikateľských subjektov regiónu, [in:] Analytický pohľad na základné súvislosti z výzvy regionálneho rozvoja v slovenských podmienkach [elektronický zdroj]. Zborník vedeckých štúdií z výskumného grantu VEGA č. 1/1406/04), Štefko R. ed., Prešov.

Soni V., 2008, An ode to Energy and Youth, „Hindustan Times”, New Delhi, February 4, p. 30.

Stańczyk-Hugiet E., 2006, Zarządzanie wiedzą w klastrach, [w:] Przedsiębiorczość i innowacyjność: wyzwania współczesności, Kaleta A., Moszkowicz K., Woźniak L. red., Prace Naukowe, nr 1116, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław.

Štefko R., 2005, Analytický pohľad na základné súvislosti z výzvy regionálneho rozvoja v slovenských podmienkach. Zborník vedeckých štúdií z výskumného grantu VEGA č. 1/1406/04), Prešov.

Štefko R., ed., 2007, Znalostné determinanty regionálneho rozvoja : súbor vedeckých štúdií projektu VEGA č. 1/4638/07 a Centra excelentnosti výskumu kognícií, Prešov.

Štefko R., ed., 2007, Znalostné determinanty regionálneho rozvoja : súbor vedeckých štúdií projektu VEGA č. 1/4638/07 a Centra excelentnosti výskumu kognícií, Prešov.

Strategia Rozwoju Kraju 2007–2015, 2006, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, listopad. Strategia Rozwoju Wielkopolskiego Klastra Meblarskiego, Kalupa Ł., Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o., Poznań 2007, http://www.klastermeblarski.warp.org.pl.

Strategia rozwoju Zachodniopomorskiego Klastra Chemicznego, Koszarek M., Szultka S. przy współpracy Kapuścińskiego M., Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2006, http://www.rsi.org.pl/index.php/pl/Nowosci/1,70

Šúbertová E., 2008, Malé a stredné podniky a integrácia cooperatives Europe, Podnikanie a konkurencieschopnosť firiem, Bratislava.

Tsai K., Pekkanen S. ed., 2006, Japan and China in the World Economy (Politics in Asia Series) Routledge, London.

Published

2009-01-01

How to Cite

Krupa, K. W. (2009). Network business and innovation in SMBs. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 14, 76–80. https://doi.org/10.24917/20801653.14.9