The changes of the structure of academic education in Poland

Authors

  • Monika Borowiec Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.18.1

Keywords:

szkolnictwo wyższe, Polska

Abstract

The quality of intellectual resources becomes increasingly important, especially in the process of shaping the economy based on knowledge and overcoming the effects of the economic crisis. The quality of intellectual resources depends on the quality of functioning of higher education. In the process of improving the quality of intellectual resources not only the level of education of the society is essential but also the direction of graduate studies, which affects job opportunities. The aim of this article was to determine the changes in the functioning of higher education in Poland and changes of the structure of academic education in years 1990-2008, with particular emphasis on the recent years’ changes. The changes were shown on the background of the European Union.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

References

Bajerski A., 2009, Przekształcenia struktury przestrzennej szkolnictwa wyższego po 1989 r., Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

Borowiec M., 2010a, Rola edukacji w procesach globalizacji, [w:] Rola przedsiębiorczości w procesach globalizacji, red. Z. Zioło, T. Rachwał, Przedsiębiorczość-Edukacja, nr 7, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa–Kraków, s. 13 (w druku).

Borowiec M., 2010b, Funkcjonowanie krakowskiego i rzeszowskiego ośrodka akademickiego w świetle koncepcji układów bipolarnych, Prace Monograficzne, nr 536, Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków.

Buchner-Jeziorska A. (red.), 2005, Szkoła sukcesu czy przetrwania? Szkolnictwo wyższe w Polsce, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.

Chojnicki Z., Czyż T., 2000, Przemiany szkolnictwa wyższego w okresie transformacji w Polsce i jego zróżnicowanie regionalne, [w:] Procesy społeczno-gospodarcze w Polsce w końcu XX w., red. J.J. Parysek, H. Rogacki, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

Kruszewski Z.P., 2000, Odbudowa wyższych uczelni niepaństwowych w Polsce i ich nowe funkcje społeczno-edukacyjne, Wydawnictwo Naukowe NOVUM, Płock.

Morawski R.Z., 2009, Uwarunkowania międzynarodowe i internacjonalizacja szkolnictwa wyższego, [w:] Polskie szkolnictwo wyższe. Stan, uwarunkowania, perspektywy, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Rószkiewicz 2009, Diagnoza stanu szkolnictwa wyższego w Polsce. Wyzwania w obszarach strategicznych, [w:] Polskie szkolnictwo wyższe. Stan, uwarunkowania, perspektywy, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Szulc T., 2004, Dynamika przemian w szkolnictwie wyższym w Polsce a realizacja Procesu Bolońskiego, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 24 (2).

Wilkin J., 2009, Ekonomiczno-finansowe uwarunkowania rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce, [w:] Polskie szkolnictwo wyższe. Stan, uwarunkowania, perspektywy, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Published

2011-01-01

How to Cite

Borowiec, M. (2011). The changes of the structure of academic education in Poland. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 18, 9–22. https://doi.org/10.24917/20801653.18.1

Most read articles by the same author(s)