Problematyka funkcjonowania firm informatycznych w ujęciu przestrzennym

Authors

  • Grzegorz Micek Uniwersytet Jagielloński, Kraków

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.8.13

Keywords:

funkcjonowanie, IT, informatyczne,

Abstract

Według raportu końcowego ze spotkania przedstawicieli ważnych gremiów ponadnarodowych (OECD, Banku Światowego, EBOiR oraz EBI), strategia budowy gospodarki opartej na wiedzy musi opierać się na czterech filarach. Jednym z nich powinna być „budowa dynamicznej infrastruktury informacyjnej oraz konkurencyjnego i innowacyjnego sektora informacyjnego w gospodarce, prowadzącego do powstania różnorodnych efektywnych i konkurencyjnych usług w dziedzinie informacji i komunikacji” (Budowanie... 2003, s. 11)....

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

References

Almanach polskiego rynku teleinformatycznego 2002. Raport Teleinfo 1000, 2003, Migut Media, Warszawa, t. 1, 2

Bielewicz, 2003, Potrzebna wiedza, nie marketing, Job Universe, 31.03.2003

Budowanie gospodarki opartej na wiedzy. Szanse i wyzwania stojące przed krajami kandydującymi do członkowstwa w Unii Europejskiej. Raport końcowy Forum gospodarki opartej na wiedzy

„Wykorzystanie wiedzy dla rozwoju w krajach kandydujących do członkowstwa w Unii Europejskiej. Paryż 19.02–22.02.2002 r., 2003, [w:] Kukliński A. (red.), Gospodarka oparta na wiedzy. Perspektywy Banku Światowego, Komitet Badań Naukowych, Biuro Banku Światowego w Polsce, Warszawa, s. 11–31

Chabik J., 2003, Skrót na szczyt albo ślepa uliczka, Computerworld, 2.06.2003

Chojnicki Z., Czyż T., 2003, Poland on the road to a knowledge-based economy, [w:] Domański R., (red.), Recent Advances in Urban and Regional Studies, Studia Regionalia, 12, s. 199–213

Coe N.M., 1997a, Internalisation, Diversification and Spatial Restructuring in Transnational Computer Service Firms: Case Studies from the UK Market, Geoforum, 28, 3–4, s. 253–270

Coe N.M., 1997b, US Transnationals and the Irish Software Industry: Assesing the Nature, Quality and Stability of a New Wave of Foreign Direct Investment, European Urban and Regional Studies, 4, 3, s. 211–230

Coe N.M., 1999, Local Economic Development Strategies for the UK Computer Services Sector, Local Economy, August, s. 161–174

Coe N.M., 2000, The Externalisation of Producer Services Debate: The UK Computer Services Sector, The Service Industries Journal, 20, 2, s. 64–81

Coe N.M., Townsend A.R., 1998, Debunking the myth of localized agglomerations: the development of a regionalized service economy in South-East England, Transactions, 23, s. 385–404

Crone M., 2002, The Irish Indigenous Software Industry: Explaining the Development of a Knowledge-intensive Industry Cluster in a Less Favoured Region, ERSA 2002 Dortmund: 42nd Congress of the European Regional Science Association, 27–31.08.2002

Dahlman C., 2003, Gospodarka dla wiedzy: implikacje dla Polski. Prezentacja przedstawiona na konferencji Banku Światowego w Warszawie, 17.06.2002 r., [w:] Kukliński A. (red.), Gospodarka oparta na wiedzy. Perspektywy Banku Światowego, Komitet Badań Naukowych, Biuro Banku Światowego w Polsce, Warszawa, 3, s. 33–49

Domański B., Guzik R., Micek G., Wiedermann K., 2003, Śląsk i Małopolska jako potencjalne regiony gospodarki opartej na wiedzy, [w:] Kukliński A. (red.), Gospodarka oparta na wiedzy. Perspektywy Banku Światowego, Komitet Badań Naukowych, Biuro Banku Światowego w Polsce, Warszawa, s. 251–259

Davis. C., Schaefer N., 2002, New Brunswick IT „Cluster”. IT Clustering dynamics in an old regionnal economy: strengths and weaknesses of the New Brunswick model, http:// business.unbsj. ca/users/cdavis.

Dziuba D.T., 1998, Analiza możliwości i wyodrębniania i diagnozowania sektora informacyjnego w gospodarce polskiej, Warszawa

Gontarz A., Kosieliński S., 2003, Po pierwsze uczciwość, wywiad ze Zbigniewem Skotnicznym, prezesem zarządu Solidex, Computerworld, 9.06.2003

Gospodarka oparta na wiedzy – stan, diagnoza i wnioski dla Polski, 2002, Ekspertyza Instytutu Zarządzania Wiedzą w Krakowie na zlecenie Departamentu Strategii Gospodarczej Ministerstwa Gospodarki, Warszawa–Kraków

Guzik R., 2004, Access to education and knowledge-based economy in Poland. The regional perspective, [w:] Piech K. (red.), The Knowledge-Based Economy in Central and East European Countries: countries and industries in a process of change, Basingstoke: Palgrave Macmillan (w druku)

Kożuch B., 2002, Small firms’ enterpreneurial behaviour, [w:] Piasecki B. (red.), Enterpreneurship and Small Business Developmnet in the 21st century. Przedsiębiorczość i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w XXI wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 221–236

Marczuk M., 2003, Krótka charakterystyka Nowej Gospodarki, Towarzystwo św. Pawła, http://www.paulus.org.pl/media.temat_charakterystyka

O’Gorman C., O’Malley E., Mooney J., 1997, The Irish Indigenous Software Industry – An Application of Porter’s Cluster Analysis, Research Series Paper, No.3, National Economic and Social Council, Dublin

O’ Riain S., 1997, An offshore Silicon Valley? The Emerging Irish Software Industry, Competition and Change, 2, s. 175–212

Polański Z., 2001, Wykład inauguracyjny na rozpoczęcie roku akademickiego pt. Technologia informacyjna – koncepcje, prognozy i konsekwencje, wygłoszony na Politechnice Krakowskiej

Polski rynek teleinformatyczny 2002. Raport Teleinfo 500, 2003, Migut Media, Warszawa, t. 1

Polska Klasyfikacja Działalności PKD, 2003, Wydawnictwo Sigma, Skierniewice

Program działań proinwestycyjnych w sektorze ICT w Polsce, 2002, Raport Państwowej Agencji Inwestycji Zagranicznych, Warszawa

Rzewuski M., 2003, Eksport z przeszkodami, „Teleinfo”, 42, 13.10.2003, s. 25–26

Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce do roku 2010, 2002, http://www.men.waw.pl/szkwyz/strategia/strategia.htm

Trzeciakowska A., 2003, Co przyniesie nowy rok, Teleinfo 500, Migut Media, Warszawa, t. 2, s. 38–48

Werner P., 1985, Zmiany struktury przestrzennej przemysłu środków informatyki w Polsce w l. 1965–1980, Dokumentacja Geograficzna, 4

Zwierzchowski Z., 2002, Eksport jawny i ukryty, „Rzeczpospolita” z 20.06

Published

2006-01-01

How to Cite

Micek, G. (2006). Problematyka funkcjonowania firm informatycznych w ujęciu przestrzennym. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 8, 139–151. https://doi.org/10.24917/20801653.8.13