Proces deregulacji elektroenergetyki w Polsce na tle przemian strukturalnych tego sektora w krajach Unii Europejskiej

Authors

  • Lidia Luchter Uniwersytet Jagielloński

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.3.9

Keywords:

deregulacja, elektroenergetyka, Polska, UE

Abstract

Procesy transformacji ustroju w Polsce w kierunku gospodarki rynkowej, postępująca stopniowo integracja z Unią Europejską, a także włączenie naszego kraju w struktury zachodnioeuropejskiej elektroenergetyki (UCPTE, X.1995r.) wywierają istotny wpływ na kierunki i dynamikę przekształceń strukturalnych zachodzących w latach 90-tych w krajowym sektorze elektroenergetyki.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

References

Bojarski W., 1997, Problemy transformacji krajowej gospodarki energetycznej, Archiwum Energetyki, nr 1-2.

Dyrektywa 96/92/EC Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 19.12.1996 r.: W sprawie wspólnych zasad wewnętrznego rynku energii elektrycznej, Fakty i Dokumenty PSE S.A., nr l , 1997.

Electricity Suplay lndustry, Structure, Ownership and Regulation in OECD Coumries, 1994, OECD/IEA.

Ferretti F.D., 1997, Finoneing the power sector in Eastern Europe, proc. CEEPIF 97, Warsaw.

Jeżowski P., 1999, Restrukturyzacja krajowych monopoli naturalnych w Polsce, Gospodarka Narodowa, nr 4, s.30-40.

Liberalizacja i prywatyzacja sektora energetyki. Raport Międzynarodowej Izby Handlowej Unii Europejskiej, 1999. Biuletyn Miesięczny nr 9.

Luchter L., 2000, Rozwój i uwarunkowania przedsiębiorczości w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Polsce, Prace Geograficzne IG UJ, nr 106.

Majko J., Zerka M., 1997, Kapitał zagraniczny w energetyce polskiej- strategia inwestowania, Elektroenergetyka, nr 3, PSE S.A .. s 7- 11 .

Nowe niemieckie prawo energetyczne, 1998, Fakty i Dokumenty, nr 3, PSE S.A.

Popczyk J. 1998, Elektroenergetyka w połowie 1998r., Energetyka, nr 9.

Prawo energetyczne, Ustawa z l 0.04.1997, Dziennik Ustaw 1997, nr 54, poz.348.

Program oraz uwarunkowania prywatyzacji sektora energetycv1ego. Materiał przyjęty przez Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów w dniu 30.07.1998

Prywatyzacja elektroenergetyki w Anglii i Walii, I996, Fakty i Dokumenty, nr 1, PSE S.A.

Szablewski A., 1992, Teoretyczne przesłanki deregulacji infrastruktury, Ekonomista nr 3.

Zerka M .. 1998, Dostęp stron trzecich do sieci przesyłowych i rozdzielczych, Biuletyn

Miesięczny nr 8, PSE S.A. s.21 - 25.

Published

2002-01-01

How to Cite

Luchter, L. (2002). Proces deregulacji elektroenergetyki w Polsce na tle przemian strukturalnych tego sektora w krajach Unii Europejskiej. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 3, 99–113. https://doi.org/10.24917/20801653.3.9