Przestrzenna organizacja gospodarki narodowej Federacji Rosyjskiej w drugiej połowie lat 90. (studium przykładów)

Authors

  • Zygmunt Szot Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.3.20

Keywords:

gospodarska, Rosja,

Abstract

Wraz z rozpadem Związku Radzieckiego (z końcem 1991r.) Rosja zyskała szansę realizacji radykalnych reform w gospodarce kraju, których efektem ma być odrodzenie ekonomiczne oraz rozwój gospodarki narodowej. Dokonywane zmiany są głębokie i wielokierunkowe; zakładają m.in . ścisłą współpracę integracyjną z państwami WNP…

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

References

Chruszcziew A. T., 1997. Narodno jechozjajstwo Rossii: strukturalno-terytorialnyje osobiemnnosti [w:] Ekonomiczieskaja i socjalnaja gieografija Rossii, KRON-PRESS,

Moskwa.

Dornański R., 1993. Zarys geografii społeczno-ekonomicznej, PWN, Warszawa- Poznań.

Ekonomiczeskaja i socjalana gieografija Rossii, 1997. Prace zbior. pod red. A.T.Chruszcziewa, KRON-PRESS, Moskwa.

Fierla l., 1999. Przemysł [w:] Repetytorium z geografii gospodarczej, praca zbiorowa pod red. I.Fierla, PWE, Warszawa.

Geografia gospodarcza Rosji, 1996. Praca zbior. pod red. Z.Szot, PWE, Warszawa.

Kieniewicz J., 1997. Rosja i przestrzeń europejska [w:] Problematyka przestrzeni europejskiej-praca zbior. pod red. A.Kuklińskiego, Euroreg UW, Warszawa.

Kozanecka M .. 1999. Regionalne zróżnicowanie społeczno-gospodarcze świata w końcu XX wieku. Czas. Geogr., PTG, Wrocław, T.LXX, z.3-4.

Kukliński A., 1997. Diagnoza stanu gospodarki przestrzennej Polski [w:] Problematyka przestrzeni europejskiej- praca zbior. Pod red. A.Kuklinskiego. Euroreg UW, Warszawa.

Problematyka przestrzeni europejskiej, 1997. Praca zbiorowa pod red. A.Kuklińskiego, Euroreg, Warszawa.

Rossija w cifrach - kratkij statisticzieskij sbornik, Gosudarstwiennyj Komitiet Rossijskoj Fiederacii po Statistikie, Moskwa.

Rossijskij statisticzieskij jeziegodnik, z różnych lat. Gosudarstwiennyj Komitiet Rossiijskoj Fiederacii po Statistikie, Moskwa.

Rościszewski M., 1995. Granica wschodnia Polski próba refleksji geopolitycznej [w:] Przemiany struktur społeczno-gospodarczych obszarów przygranicznych, praca zbior. pod red. J.Kitowskiego i Z.Zioło, Warszawa- Kraków- Rzeszów.

Rykiel Z., 1997. Relacje centrum peryferie [w:] Problematyka przestrzeni europejskiej praca zbior. pod red. A.Kuklińskiego, Euroreg UW, Warszawa.

Szot Z., 1996. Wstęp [w:] Geografia gospodarcza Rosji, PWE, Warszawa.

Szot Z., 1999. Rola transportu kolejowego w kształtowaniu struktury przestrzeni geograficznej Federacji Rosyjskiej. Wydruk komputerowy w Zakładzie Geografii Regionalnej, IG Akademii Pedagogicznej w Krakowie, aktualnie w druku do Rocznika Nauk. Dydakt. IG Akademii Pedagogicznej, 2000 r. pod red. Z.Zioło.

Szot Z., 2000. Osadnictwo w Rosji. Wydruk komputerowy w Zakł. Geogr. Reg. IG Akademii Pedagogicznej w Krakowie, aktualnie w druku do Geografii w Szkole 2000 r.

Troc M., 1996. Przemysł [w:] Geografia gospodarcza Rosji - praca zbior. Pod red. Z. Szot, PWE, Warszawa

Wardomskij L.B., 1997. Wmiesznyje faktory tierritorialno-strukturnych imienienij w Rossii [w:] Problemy transformacji struktur przemysłowych w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej, praca zbior. Pod red. Z.Zioło. Komisja przem. PTG, Instytut Geografii WSP w Krakowie, Warszawa- Kraków.

Zioło Z., 1994. Zmiana roli przestrzeni geograficznej w procesie transformacji systemu gospodarowania [w:] Zachowania przestrzenne przemysłu w zmieniających się warunkach gospodarowania, Komisja Geografii Przemysłu PTG w Warszawie, Kraków-Warszawa

Zioło Z., 1996. Oddziaływanie procesów transformacji gospodarki narodowej na funkcjonowanie jednostek gospodarczych i układów przestrzennych [w:) Wpływ procesów transformacji gospodarki narodowej na funkcjonowanie jednostek gospodarczych i układów przestrzennych, praca zbior. pod red. Z.Zioło, Komisja Geografii Przemysłu PTG w Warszawie, Warszawa- Kraków.

Zioło Z., 1997. Miejsce struktury przestrzennej przemysłu w przestrzeni geograficznej [w:] Geografia człowiek gospodarka, Praca zbiorowa, Inst. Geografii UJ, Kraków.

Published

2002-01-01

How to Cite

Szot, Z. (2002). Przestrzenna organizacja gospodarki narodowej Federacji Rosyjskiej w drugiej połowie lat 90. (studium przykładów). Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 3, 241–249. https://doi.org/10.24917/20801653.3.20