Zagraniczne inwestycje przemysłowe a obszary metropolitalne w Polsce

  • Bolesław Domański Uniwersytet Jagielloński

Abstract

Szybki rozwój gospodarczy Polski w latach 90. był procesem silnie zróżnicowanym regionalnie i lokalnie. Złożyło się na to przestrzenne zróżnicowanie zarówno w zakresie rozwoju endogenicznego, jak i egzogenicznego. Jednym z elementów tego ostatniego stały się zagraniczne inwestycje bezpośrednie. Uważa się, że szczególne korzyści wzrostu gospodarczego kraju odnoszą wielkie miasta i ich otoczenie czyli obszary metropolitalne. W artykule niniejszym autor pokazuje w jakim stopniu i dlaczego w obszarach tych skupiają się zagraniczne inwestycje w działalność przemysłową.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Blackboum A., 1974, The spatial behaviour of American firms in Western Europe [w:] Harnilton F. E. L (red.) Spatial perspectives on industrial organization and decision making, London : Wiley, 245-264.

Carter F., 1999; The geography offoreign direct investment in Centrai-East Europe during the 1990s, Wirtschaftsgeographische Studien (Wien), 24/25,40-70.

Dornański B., 2001, Kapitał zagraniczny w przemyśle Polski, Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński .

Dornański B., Guzik R., Gwosdz K., 2000, Konkurencyjność i ranga wielkich miast Polski w świetle inwestycji zagranicznych firm produkcyjnych, Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN , 192,99-124 .

Gradev G. (red .), 2001, EV Companies in Eastern Europe: strategie choices and labaur effects [w:] Gradev G . (red.) CEE countries in EU companies' strategies of industrial restructuring and relocation, Brussels : European Trade Union lnstitute, 1-20.

Grzeszczak J., 1998, Przesunięcie "miasto-wieś" w przemyśle krajów Unii Europejskiej, Zeszyty Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 55.

Pavlinek P., 1998, Foreign direct investment in the Czech Republic, Professional Geographer, 50, 7 1-85 .

Published
2003-01-01
How to Cite
DomańskiB. (2003). Zagraniczne inwestycje przemysłowe a obszary metropolitalne w Polsce. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 4, 9-18. https://doi.org/10.24917/980