(1)
Zioło, Z.; Piróg, S. Lokalizacja zarządów I Potencjał Ekonomiczny wiodących Firm Zachodnio-Europejskich. Prace KGP PTG 2003, 4, 25-36.