(1)
MisztalS. Transformacja własnościowa działalności przemysłowej W Polsce według województw. Prace KGP PTG 2003, 5, 9-30.