MisztalS. (2003). Transformacja własnościowa działalności przemysłowej w Polsce według województw. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 5, 9-30. https://doi.org/10.24917/866