Zioło, Zbigniew, and Sławomir Piróg. 2003. “Lokalizacja zarządów I Potencjał Ekonomiczny wiodących Firm Zachodnio-Europejskich”. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society 4 (January):25-36. https://doi.org/10.24917/20801653.4.3.