Zioło, Z. and Piróg, S. (2003) “Lokalizacja zarządów i potencjał ekonomiczny wiodących firm zachodnio-europejskich”, Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 4, pp. 25–36. doi: 10.24917/20801653.4.3.