MisztalS. (2003) “Transformacja własnościowa działalności przemysłowej w Polsce według województw”, Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 50, pp. 9-30. doi: 10.24917/866.