• Tourism industry In regional and local systems
  Vol 34 No 3 (2020)

  Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego 34 (3)

  Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society 34 (3)

  Polskie Towarzystwo Geograficzne – Komisja Geografii Przemysłu

  Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie – Instytut Geografii, Katedra Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

  Kraków 2020

  DOI: 10.24917/20801653.343

 • Selected problems of regional and local development in Poland and Europe
  Vol 34 No 2 (2020)

  Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego 34 (2)

  Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society 34 (2)

  Polskie Towarzystwo Geograficzne – Komisja Geografii Przemysłu

  Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie – Instytut Geografii, Katedra Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

  Kraków 2020

  DOI: 10.24917/20801653.342

 • Services in Social and Economic Development – Selected Examples
  Vol 34 No 1 (2020)

  Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego

  Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society 34 (1)

  Polskie Towarzystwo Geograficzne – Komisja Geografii Przemysłu

  Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie – Instytut Geografii, Katedra Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

  Kraków 2020

  DOI: 10.24917/20801653.341

 • Changes in industry and its environment in spatial systems
  Vol 33 No 4 (2019)

  Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego

  Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society 33 (4)

  Polskie Towarzystwo Geograficzne – Komisja Geografii Przemysłu

  Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie – Instytut Geografii, Katedra Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

  Kraków 2019

  DOI: 10.24917/20801653.334

  Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society - task financed under contract 737/P-DUN/2019  from the funds of the Minister of Science and Higher Education of the Republic of Poland for activities promoting science.

 • Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego Transformations in the sector of transport and tourism services
  Vol 33 No 3 (2019)

  Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego

  Studies of the Industrial Geography Commissionof the Polish Geographical Society 33 (3)

  Polskie Towarzystwo Geograficzne – Komisja Geografii Przemysłu

  Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie – Instytut Geografii, Katedra Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

  Kraków 2019

  DOI: 10.24917/20801653.333

 • Uwarunkowania rozwoju regionalnego i lokalnego Conditions for regional and local development
  Vol 33 No 2 (2019)

  Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego

  Studies of the Industrial Geography Commissionof the Polish Geographical Society 33 (2)

  Polskie Towarzystwo Geograficzne – Komisja Geografii Przemysłu

  Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie – Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

  Kraków 2019

  DOI: 10.24917/20801653.332

 • Selected issues of economic development of spatial systems
  Vol 33 No 1 (2019)

  Selected issues of economic development of spatial systems

  Studies of the Industrial Geography Commissionof the Polish Geographical Society 33 (1)

  Polish Geographical Society – Industrial Geography Commission

  Pedagogical University of Cracow– Institute of Geography, Department of Entrepreneurship and Spatial Management

  Kraków 2019

  DOI: 10.24917/20801653.331

 • Research Issues in Polish Geography of Industry
  Vol 32 No 4 (2018)

  Research Issues in Polish Geography of Industry 32 (4)

  Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society 32 (4)

  Polish Geographical Society – Industrial Geography Commission

  Pedagogical University of Cracow  – Institute of Geography, Department of Entrepreneurship and Spatial Management

  Kraków 2018

  DOI: 10.24917/20801653.324

 • Conditions for economic development of regional and local systems
  Vol 32 No 3 (2018)

  Conditions for economic development of regional and local systems

  Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society 32 (3)

  Polish Geographical Society – Industrial Geography Commission

  Pedagogical University of Cracow  – Institute of Geography, Department of Entrepreneurship and Spatial Management

  Kraków 2018

  DOI: 10.24917/20801653.323

 • Conditions for the development of enterprises and selected sectors of the economy
  Vol 32 No 2 (2018)

  Conditions for the development of enterprises and selected sectors of the economy

  Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society 32 (2)

  Polish Geographical Society – Industrial Geography Commission

  Pedagogical University of Cracow  – Institute of Geography, Department of Entrepreneurship and Spatial Management

  Kraków 2018

  DOI: 10.24917/20801653.322

 • Selected issues in the development of transport and tourism industry
  Vol 32 No 1 (2018)

  Selected issues in the development of transport and tourism industry

  Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society 32 (1)

  Polish Geographical Society – Industrial Geography Commission

  Pedagogical University of Cracow  – Institute of Geography, Department of Entrepreneurship and Spatial Management

  Kraków 2018

  DOI: 10.24917/20801653.321

 • The development of industry in national and regional economic structures
  Vol 31 No 4

  The development of industry in national and regional economic structures

  Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society 31 (4)

  Polish Geographical Society – Industrial Geography Commission

  Pedagogical University of Cracow  – Institute of Geography, Department of Entrepreneurship and Spatial Management

  Kraków 2017

  DOI: 10.24917/20801653.314

 • The development of selected branches of the services sector
  Vol 31 No 3 (2017)

  The development of selected branches of the services sector

  Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society 31 (3)

  Polish Geographical Society – Industrial Geography Commission

  Pedagogical University of Cracow  – Institute of Geography, Department of Entrepreneurship and Spatial Management

  Kraków 2017

  DOI: 10.24917/20801653.313

 • Development of local and regional systems in the process of economic transformation
  Vol 31 No 2 (2017)

  Development of local and regional systems in the process of economic transformation

  Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society 31 (2)

  Polish Geographical Society – Industrial Geography Commission

  Pedagogical University of Cracow  – Institute of Geography, Department of Entrepreneurship and Spatial Management

  Kraków 2017

  DOI: 10.24917/20801653.312

   

 • Structural changes in selected sectors of the economy
  Vol 31 No 1 (2017)

  Structural changes in selected sectors of the economy

  Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society 31 (1)

  Polish Geographical Society – Industrial Geography Commission

  Pedagogical University of Cracow  – Institute of Geography, Department of Entrepreneurship and Spatial Management

   

  Kraków 2017

  DOI: 10.24917/20801653.311

 • The transformation of transport and tourism industry
  Vol 30 No 4 (2016)

  The transformation of transport and tourism industry

  Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society

  30 (4)

  Pedagogical University of Cracow - Institute of Geography

  Polish Geographical Society - Industrial Geography Commission

  Kraków 2016

 • International conditions for the development of industry
  Vol 30 No 3 (2016)

  International conditions for the development of industry

  Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society

  30 (3)

  Polish Geographical Society - Industrial Geography Commission

  Pedagogical University of Cracow - Institute of Geography

  Kraków 2016

 • International determinants for the development of local and regional systems
  Vol 30 No 2 (2016)

  International determinants for the development of local and regional systems

  Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society

  30 (2)

  Polish Geographical Society - Industrial Geography Commission

  Pedagogical University of Cracow - Institute of Geography

   

  Kraków 2016

 • International and national conditions of enterprises development
  Vol 30 No 1 (2016)

  International and national conditions of enterprises development

  Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society

  30 (1)

  Polish Geographical Society - Industrial Geography Commission

  Pedagogical University of Cracow - Institute of Geography

  Kraków 2016

 • Structural transformations of industry and services in spatial systems – research-related issues
  Vol 29 No 4 (2015)

  Structural transformations of industry and services in spatial systems – research-related issues

  Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society

  29 (4)

  Polskie Towarzystwo Geograficzne - Komisja Geografii Przemysłu
  Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie - Instytut Geografii

  Kraków 2015

  Note: The primary version of the journal is printed version.

 • Changes in the energy sector and services
  Vol 29 No 3 (2015)

  Changes in the energy sector and services

  Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society

  29 (3)

  Polskie Towarzystwo Geograficzne - Komisja Geografii Przemysłu
  Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie - Instytut Geografii

  Kraków 2015

  Note: The primary version of the journal is printed version.

 • Changes of the industry and services structures in regional systems
  Vol 29 No 2 (2015)

  Changes of the industry and services structures in regional systems

  Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society

  29 (2)

  Polskie Towarzystwo Geograficzne - Komisja Geografii Przemysłu
  Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie - Instytut Geografii

  Kraków 2015

  Note: The primary version of the journal is printed version.

 • Development of industry in selected countries
  Vol 29 No 1 (2015)

  Development of industry in selected countries

  Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society

  29(1)

  Polish Geographical Society – Industrial Geography Commission
  Pedagogical University of Cracow – Institute of Geography

  Kraków 2015

   

  Note: The primary version of the journal is printed version.

 • Changes in the functioning of service sector
  Vol 28 (2014)

  Changes in the functioning of service sector

  Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 28,

  Polish Geographical Society – Industrial Geography Commission,

  Pedagogical University of Cracow – Institute of Geography

  Warszawa - Kraków 2014

   

  Note: The primary version of the journal is printed version.

 • Impact of the economic crisis on changes of industrial structures
  Vol 27 (2014)

  Impact of the economic crisis on changes of industrial structures

  Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 27,

  Polish Geographical Society – Industrial Geography Commission,

  Pedagogical University of Cracow – Institute of Geography

  Warszawa - Kraków 2014

   

  Note: The primary version of the journal is printed version.

 • Transformation of regional structures under economic crisis conditions
  Vol 26 (2014)

  Transformation of regional structures under economic crisis conditions

  Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 26,

  Polish Geographical Society – Industrial Geography Commission,

  Pedagogical University of Cracow – Institute of Geography

  Warszawa - Kraków 2014

   

  Note: The primary version of the journal is printed version.

   

 • Contemporary issues in Polish industrial geography
  Vol 25 (2014)

  Contemporary issues in Polish industrial geography

  Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 25,

  Polish Geographical Society – Industrial Geography Commission,

  Pedagogical University of Cracow – Institute of Geography

  Warszawa - Kraków 2014

 • The selected problems of tourism industry development
  Vol 24 (2013)

  The selected problems of tourism industry development

  Prace Komisji Geografii Przemysłu

  Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 24,

  Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Instytut Geografii,

  Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie,

  Warszawa - Kraków 2013

 • The role of innovativeness in socio-economic development of spatial systems
  Vol 23 (2013)

  The role of innovativeness  in socio-economic development  of spatial systems

  Prace Komisji Geografii Przemysłu

  Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 23,

  Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Instytut Geografii,

  Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie,

  Warszawa - Kraków 2013

   

 • Conditions of economic development of spatial systems
  Vol 22 (2013)

  Conditions  of economic development  of spatial systems

  Prace Komisji Geografii Przemysłu

  Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 22,

  Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Instytut Geografii,

  Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie,

  Warszawa - Kraków 2013

   

 • Functions of industry and services in the development of knowledge-based economy
  Vol 21 (2013)

  Functions of industry and services in the development of knowledge-based economy

  Prace Komisji Geografii Przemysłu

  Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 21,

  Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Instytut Geografii,

  Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie,

  Warszawa - Kraków 2013

 • The influence of innovativeness on enterprises development
  Vol 20 (2012)

  The influence of innovativeness on enterprises development

  Prace Komisji Geografii Przemysłu

  Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 20,

  Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Instytut Geografii,

  Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie,

  Warszawa - Kraków 2012

   

 • Effect of innovativeness on the economic changes in spatial systems
  Vol 19 (2012)

  Effect of innovativeness on the economic changes in spatial systems

  Prace Komisji Geografii Przemysłu

  Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 19,

  Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Instytut Geografii

  Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie,

  Warszawa - Kraków 2012

 • Changes in local and regional structures of the service sector during economic crisis
  Vol 18 (2011)

  Changes in local and regional structures of the service sector during economic crisis

  Prace Komisji Geografii Przemysłu

  Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 18,

  Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Instytut Geografii

  Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie,

  Warszawa - Kraków 2011

 • The impact of the crisis on the behavior of enterprises and regional structure changes
  Vol 17 (2011)

  The impact of the crisis on the behavior of enterprises and regional structure changes

  Prace Komisji Geografii Przemysłu

  Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 17,

  Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Instytut Geografii

  Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie,

  Warszawa - Kraków 2011

 • Processes of Transformation of Industry and Services in Selected Countries
  Vol 16 (2010)

  Processes of Transformation of Industry and Services in Selected Countries

  Prace Komisji Geografii Przemysłu

  Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 16,

  Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Instytut Geografii

  Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie,

  Warszawa - Kraków 2010

   

 • Processes Of Transformation of Industry and Services in Regional and National Spatial Systems
  Vol 15 (2010)

  Processes Of Transformation of Industry and Services in Regional and National Spatial Systems

  Prace Komisji Geografii Przemysłu

  Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 15,

  Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Instytut Geografii

  Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie,

  Warszawa - Kraków 2010

 • Problems in the formation of industrial spatial structures and their surrounding
  Vol 14 (2009)

  Problems in the formation of industrial spatial structures and their surrounding

  Prace Komisji Geografii Przemysłu

  Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 14,

  Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Instytut Geografii,

  Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie,

  Warszawa - Kraków 2009

   

 • Functions of industry in the developing of an information society
  Vol 13 (2009)

  Functions of industry in the developing of an information society

  Prace Komisji Geografii Przemysłu

  Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 13,

  Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Instytut Geografii

  Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie,

  Warszawa - Kraków 2009

 • Wpływ procesów globalizacji i integracji europejskiej na transformacje struktur przemysłowych
  Vol 12 (2009)

  Wpływ procesów globalizacji i integracji europejskiej na transformacje struktur przemysłowych

  Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 12

  Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzysta Geograficznego i Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

  Warszawa - Kraków 2009

  Note: The primary version of the journal is printed version.

 • Problematyka badawcza geografii przemysłu
  Vol 11 (2008)

  Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 11

  Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie,

  Warszawa -Kraków 2009

  Note: The primary version of the journal is printed version.

 • Procesy transformacji układów przestrzennych przemysłu na tle zmieniającego się otoczenia
  Vol 10 (2008)

  Procesy transformacji układów przestrzennych przemysłu na tle zmieniającego się otoczenia

  Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 10

  Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie,

  Warszawa - Kraków 2008

  Uwaga: wersją pierwotną czasopisma jest wersja drukowana.

 • Efekty restrukturyzacji polskiej przestrzeni przemysłowej
  Vol 9 (2006)

  Efekty restrukturyzacji polskiej przestrzeni przemysłowej

  Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 9

  Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

  Warszawa -Kraków 2006

  Note: The primary version of the journal is printed version.

 • Miedzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu
  Vol 8 (2006)

  Miedzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu

  Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 8

  Komisja Geografii Przemysłu PTG i Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

  Warszawa - Kraków 2006

  Note: The primary version of the journal is printed version.

 • Przemiany struktur przemysłowych
  Vol 7 (2004)

  Przemiany struktur przemysłowych

  Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 7

  Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

  Warszawa -Kraków 2004

  Note: The primary version of the journal is printed version.

 • Przemysł w procesie globalizacji
  Vol 6 (2003)

  Przemysł w procesie globalizacji

  Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 6

  Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie

  Warszawa - Kraków 2003

  Note: The primary version of the journal is printed version.

 • Kształtowanie się struktur przemysłowych
  Vol 5 (2003)

  Kształtowanie się struktur przemysłowych

  Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 5

  Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa geograficznego i Instytut Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie

  Warszawa - Kraków 2003

  Note: The primary version of the journal is printed version.

 • Problemy transformacji struktur przemysłowych
  Vol 4 (2002)

  Problemy transformacji struktur przemysłowych

  Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 4

  Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Ekonomii

  Warszawa-Kraków-Rzeszów 2002

  Note: The primary version of the journal is printed version.

 • Problemy przemian struktur przemysłowych w procesie wdrażania reguł gospodarki rynkowej
  Vol 3 (2001)

  Problemy przemian struktur przemysłowych w procesie wdrażania reguł gospodarki rynkowej

  Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 3

  Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Wydział Ekonomiczny UMCS w Lublinie, Filia w Rzeszowie

  Warszawa-Kraków-Rzeszów 2001

  Note: The primary version of the journal is printed version.

 • Problemy przemian struktur przestrzennych przemysłu
  Vol 2 (2001)

  Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2

  Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Instytut Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie,

  Warszawa - Kraków 2001

  Note: The primary version of the journal is printed version.

1-50 of 51