Effect of innovativeness on the economic changes in spatial systems

Prace Komisji Geografii Przemysłu

Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 19,

Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Instytut Geografii

Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie,

Warszawa - Kraków 2012

Published: 2012-01-01

Introduction