Vol. 11 (2008): Problematyka badawcza geografii przemysłu

					View Vol. 11 (2008): Problematyka badawcza geografii przemysłu

Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 11

Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie,

Warszawa -Kraków 2009

Note: The primary version of the journal is printed version.

Published: 2008-01-01