Procesy transformacji układów przestrzennych przemysłu na tle zmieniającego się otoczenia

Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 10

Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie,

Warszawa - Kraków 2008

Uwaga: wersją pierwotną czasopisma jest wersja drukowana.

Published: 2008-01-01

Introduction