Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego

Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego

Studies of the Industrial Geography Commissionof the Polish Geographical Society 33 (3)

Polskie Towarzystwo Geograficzne – Komisja Geografii Przemysłu

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie – Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

Kraków 2019

DOI: 10.24917/20801653.333

Published: 2019-09-30

Introduction