Processes of Transformation of Industry and Services in Selected Countries

Prace Komisji Geografii Przemysłu

Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 16,

Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Instytut Geografii

Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie,

Warszawa - Kraków 2010

 

Published: 2010-01-01

Introduction