Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego 34 (2)

Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society 34 (2)

Polskie Towarzystwo Geograficzne – Komisja Geografii Przemysłu

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie – Instytut Geografii, Katedra Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

Kraków 2020

DOI: 10.24917/20801653.342

Published: 2020-06-30

Introduction