List of the reviewers

List of the reviewers until 2013

Antoni Fajferek, prof. dr hab. (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Poland)

Sławomir Kurek, prof. UP dr hab. (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Poland)

Jerzy Kitowski, prof. UR dr hab. (Uniwersytet Rzeszowski, Poland)

Tomasz Komornicki, prof. dr hab. (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, Poland)

Jan Łoboda, prof. dr hab. (Uniwersytet Wrocławski, Poland)

Eugeniusz Rydz, prof. dr hab. (Akademia Pomorska w Słupsku, Poland)

Zygmunt Szymla, prof. dr hab. (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Poland)

Przemysław Śleszyński, prof. IGiPZ dr hab. (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, Poland)

 

List of the reviewers 2014

Bronisław Górz, prof. dr hab. (Profesor emeritus, Poland)

Liudmila Fakeyeva, Ph.D. (Belarusian State University, Minsk, Belarus)

Jerzy Kitowski, prof. UR dr hab. (Uniwersytet Rzeszowski, Poland)

Tomasz Komornicki, prof. dr hab. (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, Poland)

Eugeniusz Rydz, prof. dr hab. (Akademia Pomorska w Słupsku, Poland)

Przemysław Śleszyński, prof. IGiPZ dr hab. (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, Poland)

Maria Tkocz, prof. UŚ dr hab. (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Poland)

Krzysztof Wach, prof. UEK, dr hab. (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Poland)

 

List of the reviewers 2015

Paweł Czapliński, prof. USz dr hab. (Uniwersytet Szczeciński, Poland)

Liudmila Fakeyeva, Ph.D. (Belarusian State University, Minsk, Belarus)

Bronisław Górz, prof. dr hab. (Profesor emeritus, Poland)

Jerzy Kitowski, prof. UR dr hab. (Uniwersytet Rzeszowski, Poland)

Eugeniusz Rydz, prof. dr hab. (Akademia Pomorska w Słupsku, Poland)

Zdeněk Szczyrba, doc. RNDr., Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, Czech Republic)

Zygmunt Szymla, prof. dr hab. (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Poland)

Przemysław Śleszyński, prof. IGiPZ dr hab. (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, Poland)

 

List of the reviewers 2016

Zoltán Bartha, Ph.D. (University of Miskolc, Miskolc, Hungary)

Anna Czaplińska, dr (Uniwersytet Szczeciński, Poland)

Paweł Czapliński, prof. USz dr hab. (Uniwersytet Szczeciński, Poland)

Joanna Dominiak, dr (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poland)

Bronisław Górz, prof. dr hab. (Profesor emeritus, Poland)

Andrea Gubik, Ph.D. (University of Miskolc, Miskolc, Hungary)

Mykhailo Hamkalo, Ph.D. (Ivan Franko National University of Lviv, Lviv, Ukraine)

Bartosz Jenner, Ph.D. (Reckitt Benckiser, Hull, United Kingdom)

Jerzy Kitowski, prof. UR dr hab. (Uniwersytet Rzeszowski, Poland)

Arkadiusz Kołoś, dr (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Poland)

Tomasz Komornicki, prof. dr hab. (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, Poland)

Marek Maciejewski, dr (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Poland)

Małgorzata Mędrala, dr (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Poland)

Beata Namyślak, dr hab. (Uniwersytet Wrocławski, Poland)

Pavel Ptáček, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, Czech Republic)

Maciej Smętkowski, dr hab. (Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych EUROREG, Uniwersytet Warszawski, Poland)

Jacek Strojny, dr (Politechnika Rzeszowska, Poland)

Zygmunt Szymla, prof. dr hab. (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Poland)

Katarzyna Świerczewska-Pietras, dr (Państwowa Szkoła Wyższa w Białej Podlaskiej, Poland)

Maria Tkocz, prof. UŚ dr hab. (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Poland)

Agnieszka Żur, dr (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Poland)

 

List of the reviewers 2017

Krzysztof Borodako, prof. UEK dr hab. (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Poland)

Anna Czaplińska, dr (Uniwersytet Szczeciński, Poland)

Bronisław Górz, prof. dr hab. (Profesor emeritus, Poland)

Mykhailo Hamkalo, Ph.D. (Ivan Franko National University of Lviv, Lviv, Ukraine)

Jerzy Kitowski, prof. UR dr hab. (Uniwersytet Rzeszowski, Poland)

Joanna Kudełko, prof. UEK dr hab. (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Poland)

Beata Namyślak, dr hab. (Uniwersytet Wrocławski, Poland)

Eugeniusz Rydz, prof. dr hab. (Akademia Pomorska w Słupsku, Poland)

Maria Tkocz, prof. UŚ dr hab. (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Poland)

Krzysztof Wach, prof. UEK, dr hab. (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Poland)

Agnieszka Żur, dr (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Poland)

 

List of the reviewers 2018

Krzysztof Borodako, prof. UEK dr hab. (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Poland)

Marta Chmielewska, dr (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Poland)

Paweł Czapliński, prof. USz dr hab. (Uniwersytet Szczeciński, Poland)

Joanna Dominiak, dr (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poland)

Liudmila Fakeyeva, Ph.D. (Belarusian State University, Minsk, Belarus)

Hanna Godlewska-Majkowska, prof. SGH dr hab. (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Poland)

Bronisław Górz, prof. dr hab. (Profesor emeritus, Poland)

Jerzy Kitowski, prof. UR dr hab. (Uniwersytet Rzeszowski, Poland)

Arkadiusz Kołoś, dr (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Poland)

Joanna Kudełko, prof. UEK dr hab. (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Poland)

Zbigniew Makieła, prof. dr hab. (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Poland)

Eugeniusz Rydz, prof. dr hab. (Akademia Pomorska w Słupsku, Poland)

Krzysztof Stachowiak, prof. UAM dr hab. (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poland

Piotr Stanek, dr (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Poland)

Przemysław Śleszyński, prof. IGiPZ dr hab. (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, Poland)

Maria Tkocz, prof. UŚ dr hab. (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Poland)

Krzysztof Wach, prof. UEK, dr hab. (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Poland)

 

List of the reviewers 2019

Natalia Anipko, Ph.D. (Chernivtsi National University, Chernivtsi, Ukraine)

Jadwiga Berbeka, prof. UEK, dr hab. (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Poland)

Emilia Bogacka, dr (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poland)

Alicja Brodzka, dr (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Poland)

Anna Czaplińska, dr (Uniwersytet Szczeciński, Poland)

Paweł Czapliński, prof. Usz, dr hab. (Uniwersytet Szczeciński, Poland)

Jakub Czerniak, dr (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, Poland)

Nelly Daszkiewicz, prof., dr hab. (Politechnika Gdańska, Poland)

Joanna Dominiak, dr (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poland)

Wojciech Dyba, dr inż. (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poland)

Łukasz Gawor, dr (Politechnika Śląska, Poland)

Agnieszka Głodowska, dr (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Poland)

Bronisław Górz, prof. dr hab. (Profesor emeritus, Poland)

Bohuslava Gregorová, Ph.D., PaedDr. (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banska Bystrica, Slovakia)

Anna Anetta Janowska, dr (Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, Poland)

Joanna Kizielewicz, prof. UMG, dr hab. (Uniwersytet Morski w Gdyni, Poland)

Małgorzata Kędzior-Laskowska, dr (Uniwersytet Gdański, Poland)

Arkadiusz Kołoś, dr (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Poland)

Tomasz Komornicki, prof. ndzw. IGiPZ PAN, dr hab. (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, Poland)

Janusz Paweł Kostecki, prof. ndzw., dr hab. (Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, Poland)

Karolina Kotulewicz-Wisińska, dr (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Poland)

Marzena Lamparska, dr hab. (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Poland)

Barbara Lampic, dr (University of Ljubljana, Ljubljana, Slovenia)

Bogumiła Lisocka-Jaegermann, dr hab. (Uniwersytet Warszawski, Poland)

Cezary Mądry, dr (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poland)

Grzegorz Micek, prof. UJ, dr hab. (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Poland)

Mirosław Mika, prof. UJ, dr hab. (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Poland)

Marek Młyńczak, prof. PWr, dr hab. inż. (Politechnika Wrocławska, Poland)

Marta Najda-Janoszka, prof.  UJ,  dr hab. (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Poland)

Beata Namyślak, dr hab. (Uniwersytet Wrocławski, Poland)

Jan Novotny (Slovenska Akademia Vied, Bratislava, Slovakia)

Marcin Piątkowski, dr (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Poland)

Agnieszka Krystyna Rothert, prof. UW, dr hab. (Uniwersytet Warszawski, Poland)

Agnieszka Skala, dr hab. (Politechnika Warszawska, Poland)

Krzysztof Stachowiak, prof. UAM, dr hab. (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poland)

Marek Szajt, prof. PCz, dr hab. (Politechnika Częstochowska, Poland)

Piotr Szukalski, prof. UŁ, dr hab. (Uniwersytet Łódzki, Poland)

Przemysław Śleszyński, prof. ndzw. IGiPZ PAN, dr hab. (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, Poland)

Maciej Tarkowski, dr (Uniwersytet Gdański, Poland)

Kadir Temurçin, Prof. Dr. (Süleyman Demirel University, Isparta, Turkey)

Maria Tkocz, prof. GWSH, dr hab. (Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach, Poland)

Anna Tobolska, prof. UAM, dr hab. (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poland)

Piotr Waląg, dr (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Poland)

Damian Walczak, dr (Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Poland)

Magdalena Wdowicka, prof. UAM, dr hab. (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poland)

Marek Więckowski, prof. ndzw. IGiPZ PAN, dr hab. (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, Poland)

 

List of the reviewers 2020

Artur Bajerski, prof. UAM, dr hab. (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poland)

Jadwiga Berbeka, dr hab., prof. UEk (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Poland)

Krzysztof Borodako, dr hab., prof. UEk (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Poland)

Paweł Brezdeń, dr (Uniwersytet Wrocławski, Poland)

Paweł Czapliński, prof. Usz, dr hab. (Uniwersytet Szczeciński, Poland)

Joanna Dominiak, dr (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poland)

Diana Dryglas, prof. AGH, dr hab. (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Poland)

Liudmila Fakeyeva, Ph.D., Associate Professor (Belarusian State University, Minsk, Belarus)

Bohuslava Gregorová, Ph.D., PaedDr. (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banska Bystrica, Slovakia)

Krzysztof Gwosdz, prof. UJ, dr hab. (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Poland)

Emília Huttmanová, Ph.D. doc.ing. (Prešovska Univerzita v Prešove, Prešov, Slovakia)

Dariusz Ilnicki, dr hab. (Uniwersytet Wrocławski, Poland)

Iwona Jażewicz, dr hab., prof. AP (Akademia Pomorska w Słupsku, Poland)

Piotr Kafel, dr hab. inż. (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Poland)

Katarzyna Kowalska, dr (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Poland)

Joanna Kudełko, Prof. UEk, dr hab. (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Poland)

Paweł Andrzej Malendowicz, dr hab., prof. UKW (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Poland)

Cezary Mądry, dr (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poland)

Grzegorz Micek, prof. UJ, dr hab. (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Poland)

Marta Najda-Janoszka, prof.  UJ,  dr hab. (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Poland)

Beata Namyślak, dr hab. (Uniwersytet Wrocławski, Poland)

Marcin Piątkowski, dr (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Poland)

Luiza Piersiala, dr inż. (Politechnika Częstochowska, Poland)

Pavol Plesník, Ph.D., doc.RNDr. (Slezská Univerzita v Opavě, Opava, Czech Republic)

Marcin Połom, dr  (Uniwersytet Gdański, Poland)

Kristína Pompurová, Ph.D., doc.ing. (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banska Bystrica, Slovakia)

Dariusz Jan Pyza, dr hab. inż., prof. PW (Politechnika Warszawska, Poland)

Eugeniusz Rydz, prof. zw. dr hab. (Akademia Pomorska w Słupsku, Poland)

Marcin Semczuk, dr (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Poland)

Piotr Serafin, dr (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Poland)

Edyta Sidorczuk-Pietraszko, dr (Uniwersytet w Białymstoku, Poland)

Sławomir Skiba, dr (Uniwersytet Morski w Gdyni, Poland)

Krzysztof Stachowiak, prof. UAM, dr hab. (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poland)

Anatoly Stepanov, Ph.D., Professor (Ural Federal University, Yekaterinburg, Russia)

Natalia Sysoeva, Ph.D., Professor (Irkutsk Scientific Center, Irkutsk, Russia)

Marek Szajt, prof. PCz, dr hab. (Politechnika Częstochowska, Poland)

Anna Irena Szymańska, dr (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Poland)

Przemysław Śleszyński, prof. ndzw. IGiPZ PAN, dr hab. (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, Poland)

Maciej Tarkowski, dr (Uniwersytet Gdański, Poland)

Marek Więckowski, prof. ndzw. IGiPZ PAN, dr hab. (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, Poland)

Nuri Yavan, Ph.D., Assoc.Prof.Dr. (Ankara University, Ankara, Turkey)