List of the reviewers 2014

prof. dr hab. Bronisław Górz, Profesor emeritus, Poland

 

Liudmila Fakeyeva, Belarusian State Univeristy, Belarus

 

prof. UR dr hab. Jerzy Kitowski, Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Ekonomii, Poland

 

prof. dr hab. Tomasz Komornicki, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN Warszawa, Poland

 

prof. dr hab. Eugeniusz Rydz, Akademia Pomorska w Słupsku, Instytut Geografii i Studiów Regionalnych, Poland

 

prof. UŚ dr hab. Maria Tkocz, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katedra Geografii Ekonomicznej Polska, Poland

 

prof. IGiPZ dr hab. Przemysław Śleszyński, Polska Akademia Nauk, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, Poland

 

prof. UEK dr hab. Krzysztof Wach, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji, Poland