List of the reviewers 2015

prof. USz dr hab. Paweł Czapliński, Uniwersytet Szczeciński, Katedra Badań Miast i Regionów, Poland

 

prof. dr hab. Bronisław Górz, Profesor emeritus, Poland

 

Liudmila Fakeyeva, Belarusian State Univeristy, Belarus

 

prof. UR dr hab. Jerzy Kitowski, Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Ekonomii, Poland

 

prof. dr hab. Eugeniusz Rydz, Akademia Pomorska w Słupsku, Instytut Geografii i Studiów Regionalnych, Poland

 

prof. dr hab. Zygmunt Szymla, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 

prof. dr Zdeněk Szczyrba, Katedra geografie, Přírodovědecká fakulta UP, Olomouc, Czech Republic

 

prof. IGiPZ dr hab. Przemysław Śleszyński, Polska Akademia Nauk, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, Poland