List of the reviewers 2016

prof. dr hab. Bronisław Górz, Profesor emeritus, Poland

 

prof. dr hab. Tomasz Komornicki, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN Warszawa, Poland

 

prof. dr hab. Zygmunt Szymla, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 

prof. USz dr hab. Paweł Czapliński, Uniwersytet Szczeciński, Katedra Badań Miast i Regionów, Poland

 

prof. UR dr hab. Jerzy Kitowski, Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Ekonomii, Poland

 

prof. UŚ dr hab. Maria Tkocz, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katedra Geografii Ekonomicznej Polska, Poland

 

dr Anna Czaplińska, Uniwersytet Szczeciński

 

dr Joanna Dominiak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

dr Andrea Gubik, Uniwersytet w Miszkolcu, Węgry, Hungary

 

dr Mykhailo Hamkalo, Narodowy Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franki, (Ukraina), Ukraine

 

dr Bartosz Jenner, Reckitt Benckiser, UK, Hull, United Kingdom

 

dr Arkadiusz Kołoś, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 

dr Marek Maciejewski, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 

dr Małgorzata Mędrala, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 

dr hab. Beata Namyślak, Uniwersytet Wrocławski

 

dr Pavel Ptáček, Uniwersytet Palacki w Ołomuńcu (Czechy), Czech Republic

 

dr Jacek Strojny, Politechnika Rzeszowska, Poland

 

dr Katarzyna Świerczewska-Pietras, Państwowa Szkoła Wyższa w Białej Podlaskiej

 

dr Agnieszka Żur, Uniwersystet Ekonomiczny w Krakowie

 

dr hab. Maciej Smętkowski, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG), Uniwersytet Warszawski

 

dr Zoltán Bartha, Uniwersytet w Miszkolcu (Węgry), Hungary