List of the reviewers 2017

dr Krzysztof Borodako, Cracow Univeristy of Economics, Poland

 

dr Agnieszka Żur, Uniwersystet Ekonomiczny w Krakowie

 

prof. UEK dr hab. Krzysztof Wach, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji, Poland

 

prof. UŚ dr hab. Maria Tkocz, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katedra Geografii Ekonomicznej Polska, Poland

 

prof. dr hab. Eugeniusz Rydz, Akademia Pomorska w Słupsku, Instytut Geografii i Studiów Regionalnych, Poland

 

dr hab. Beata Namyślak, Uniwersytet Wrocławski

 

prof. UR dr hab. Jerzy Kitowski, Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Ekonomii, Poland

 

dr Mykhailo Hamkalo, Narodowy Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franki, (Ukraina), Ukraine

 

prof. dr hab. Bronisław Górz, Profesor emeritus, Poland

 

dr Anna Czaplińska, Uniwersytet Szczeciński

 

prof. UEK dr hab. Joanna Kudełko, Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Poland