List of the reviewers 2018

dr Krzysztof Borodako, Cracow Univeristy of Economics, Poland

 

prof. USz dr hab. Paweł Czapliński, Uniwersytet Szczeciński, Katedra Badań Miast i Regionów, Poland

 

dr Marta Chmielewska, Uniwersytet Śląski, Katedra Geografii Ekonomicznej, Centrum Studiów Polarnych, Poland

 

dr Joanna Dominiak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Liudmila Fakeyeva, Belarusian State Univeristy, Belarus

 

prof. SGH dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Poland

 

prof. dr hab. Bronisław Górz, Profesor emeritus, Poland

 

prof. UR dr hab. Jerzy Kitowski, Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Ekonomii, Poland

 

dr Arkadiusz Kołoś, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 

prof. UEK dr hab. Joanna Kudełko, Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Poland

 

prof. dr hab. Zbigniew Makieła, Uniwersytet Jagielloński, Poland

 

prof. dr hab. Eugeniusz Rydz, Akademia Pomorska w Słupsku, Instytut Geografii i Studiów Regionalnych, Poland

 

prof. UAM dr hab. Krzysztof Stachowiak, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poland

 

dr Piotr Stanek, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Poland

 

prof. IGiPZ dr hab. Przemysław Śleszyński, Polska Akademia Nauk, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, Poland

 

prof. UŚ dr hab. Maria Tkocz, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katedra Geografii Ekonomicznej Polska, Poland

 

prof. UEK dr hab. Krzysztof Wach, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji, Poland