List of the reviewers 2013

prof. dr hab. Antoni Fajferek, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Poland

 

dr hab. prof. UP Sławomir Kurek, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Instytut Geografii, Poland

 

prof. UR dr hab. Jerzy Kitowski, Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Ekonomii, Poland

 

prof. dr hab. Tomasz Komornicki, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN Warszawa, Poland

 

prof. dr hab. Jan Łoboda, Uniwersytet Wrocławski, Poland

 

prof. dr hab. Eugeniusz Rydz, Akademia Pomorska w Słupsku, Instytut Geografii i Studiów Regionalnych, Poland

 

prof. dr hab. Zygmunt Szymla, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 

prof. IGiPZ dr hab. Przemysław Śleszyński, Polska Akademia Nauk, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, Poland